ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > ไผ่

ไผ่เหลือง รหัส 7-34190-001-029

(1/1)

กานติมา คูณตาแสง:
ไผ่เหลือง รหัส 7-34190-001-029
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bambusa vulgaris Schrad. ex H.Wendl. 
ชื่อวงศ์ :   POACEAE
ชื่อสามัญ : Yellow running bamboo, Moso bamboo
Feathery bamboo
ชื่อพื้นเมือง : ไผ่ซางทอง
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : พืชล้มลุกอายุหลายปี  เป็นไม้พุ่มเป็นกอ  ลำต้นตั้งตรง  กลม  เป็นทรงกระบอก
กลวง ขนาด 5-8 เซนติเมตร  ผิวเกลี้ยง  สีเหลืองมีเส้นแถบสีเขียวอ่อนตามยาวบ้าง ไม่มีหนาม เนื้อเเข็ง มีช้อปล้อง
ชัดเจน แต่ละปล้องยาว 30-40 เซนติเมตร  มีเหง้าใต้ดิน
ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงสลับ 2 แถว ใบรูปหอก กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 10-12 เซนติเมตร ปลายใบ
แหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบคม ผิวใบด้านบนเรียบเป็นมันสีเขียวแซมด้วยลายสีขาวเป็นแถบ ผิวใบด้าน-
ล่างมีไข มีกาบใบสีม่วงหุ้มลำต้น ตอนปลายกาบตรงที่ต่อกับใบจะมีลิ้นใบ

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ทรงพุ่มสวย ปลูกประดับสวน ริมทางเดินเข้าอาคารหรือศาลา
ที่เป็นจุดเด่นหรือมุมอาคาร เพราะลำต้นสีเหลืองทอง สวย ราคาสูง ให้ร่มเงาพอสมควร   โตเร็วกอจะแน่น ควร
ตัดแต่งลำออกบ้าง ทนน้ำท่วมขังได้
[/font]

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version