ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > ไผ่

ไผ่น้ำเต้า รหัส 7-34190-001-030

(1/1)

กานติมา คูณตาแสง:
ไผ่น้ำเต้า รหัส 7-34190-001-030
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bambusa ventricosa McClure.
ชื่อวงศ์ : POACEAE
ชื่อสามัญ : Buddha's belly bamboo
ชื่อพื้นเมือง :
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : พืชล้มลุกอายุหลายปี  เป็นไม้พุ่มเป็นกอ  ลำต้นตั้งตรง  กลม  เป็นทรงกระบอก
กลวง ขนาด 3- 5.5 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง ต้นอ่อนสีเขียวอ่อน ต้นแก่สีเขียวอมเหลืองไม่มีหนาม เนื้อเเข็ง มีช้อปล้อง
ชัดเจน และค่อนข้างถี่ มีเหง้าใต้ดินสั้น ไม่ทอดขนานไปทางระดับ
ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว   เรียงสลับ 2 แถว   ใบรูปหอก    กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร    ยาว 8-20 เซนติเมตร
ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบคม ผิวใบด้านบนเรียบเป็นมัน สีเขียว ผิวใบด้านล่างหยาบ กาบหุ้ม
ลำต้นหนาแข็ง ไม่แนบชิดลำต้น หลุดร่วงไปเมื่อแก่ยอดกาบหนาแข็งมักมีขนคาย   ทางด้านในมีติ่งกาบ
เห็นชัดเจน ตอนปลายกาบตรงที่ต่อกับใบจะมีลิ้นใบ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ทรงพุ่มสวย ปลูกเป็นจุดเด่นตามมุมอาคาร ริมศาลา หรือเป็นฉากหลัง บังสายตา ใช้ประดับสวน ควรตัดกิ่งโคนต้นให้เห็นลำชัดเจน ทนน้ำท่วมขัง
ประโยชน์ : หน่อสามารถนำมาทำอาหารรับประทานได้ ใบ นำมาปรุงเป็นยาขับฟอกโลหิต ระดูที่เสีย

unbainuk:
ต้นไผ่ขึ้นงานมากเลยคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version