ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > ไม้รอเลื้อย

เครือออน/พวงประดิษฐ์ รหัส 7-34190-001-041

(1/1)

จุฑามาศ ผาละพรม:
เครือออน/พวงประดิษฐ์ รหัส 7-34190-001-041
ชื่อวิทยาศาสตร Congea tomentosa Roxb.
วงศ์ VERBENACEAE
ชื่อสามัญ Lavender Wreath, Shower Orchid
ชื่ออื่นๆ กาไบ้ดง (เย้า) ค้างเบี้ย (นครพนม) เครือออน (ภาคเหนือ) งวงชุม (เลย) จั่งบั่ง ออนแดง(เชียงใหม่) ท้องปลิง (จันทบุรี) พญาโจร (กรุงเทพ) พลูหีบ ล้วงสุ่มขาว ล้วงสุ่มตัวผู้ (นครราชสีมา)สะแกบ (อุตรดิตถ์) สังขยา (พิษณุโลก สงขลา)
ไม้เถาขนาดใหญ๋ มีขนนุ่ม เลื้อยพันหลักขึ้นเป็นพุ่มปลายกิ่งทอดย้อยลง ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่แกมรูปรีกว้าง ๔-๕ เซนติเมตร ยาว ๖-๑๓ เซนติเมตร ปลายแหลมเป็นติ่งสั้น โคนมน เนื้อใบสาก ดอก สีชมพูอมม่วง สีม่วงอ่อน หรือ สีขาวเงินยวง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ประกอบด้วยช่อย่อยเป็นกระจุก ๕-๗ ดอก มีใบประดับรองรับ ๓ ใบ รูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้างประมาร ๐.๘ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร โคนเชื่อมกัน กลีบเลี้ยง ๕ แฉก คงอยู่เมื่อเป็นผลกลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น ๒ ส่วน ขนาดไม่เท่ากัน ส่วนบน ๒ กลีบ ส่วนล่าง ๓ กลีบ เกสรตัวผู้ ๔ อัน ผล ขนาดเล็ก รูปไข่กลับ มีใบประดับติดที่ขั้ว มี ๑ เมล็ด
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ออกดอก ธันวาคม-เมษายน
ขยายพันธ เมล็ด ปักชำกิ่ง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version