ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > เฟิน

เฟินบอสตันเคระ 7-34190-001-313

(1/1)

รุ่งอรุณ มนเทียรอาจ:
เฟินบอสตันแคระ Nephrolepis exaltata (L.) Schott ‘Bostoniensis Compacta’ Dwart Boston ทรงพุ่มขนาดกลาง ก้านใบมีเกล็ดคล้ายขนสีน้ำตาลอ่อน ใบรูปแถบถึงรูปใบหอกกว้าง ปลายแหลม ยาว 50 – 80 ซม. ใบย่อยรูปขอบขนาน ปลายแหลม บิดเป็นคลื่นเล็กน้อย สีเขียวสดถึงเขียวอมเหลือง
เฟินงามพันธุ์ราชินีญี่ปุ่น Nephrolepis exaltata (L.) Schott ‘Fluffy Ruffles’ Fluffy Ruffles เป็นพันธุ์แคระ ใบตั้งชูเป็นพุ่มแน่น ใบยาวไม่เกิน 30 ซม. ขอบใบย่อยโค้งงอเล็กน้อย สีเขียวเข้มเป็นมัน
เฟินงามพันธุ์เจ้าฟ้า Nephrolepis exaltata (L.) Schott ‘Gracillima’ เป็นพันธุ์แคระ สูงไม่เกิน 30 – 40 ซม. ใบแผ่เป็นพุ่มแน่นสวยงาม ใบรูปสามเหลี่ยมยาว 20 – 30 ซม. สีเขียวสด ปลูกเลี้ยงง่าย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version