ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > ไม้รอเลื้อย

พลูฉีก รหัส 7-34190-001-211

(1/1)

นิติพล หล้าสิงห์:
211
ชื่อวิทยาศาสตร์    Monstera delicosa Liebm.
ชื่อวงศ์: ARACEAE
ชื่อท้องถิ่น: พลูฉีก  พลูแฉก
ชื่อสามัญ : Mexican breadfruit, Swiss cheese plant
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก

ลักษณะทั่วไป:  เป็นไม้เลื้อยที่มีรากตามข้อ  มีรากออกตามข้อของลำต้น  ช่วยในการเกาะยึด  ก้านใบยาว  ใบคล้ายรูปหัวใจ  แผ่นใบอาจเว้าลึกหลายแห่ง 
หรือไม่เว้าเลยก็มี  ใบมีสีเขียวเป็นมัน  ดอกสีขาวออกเป็นช่อเดี่ยว  หรือเป็นกลุ่มบริเวณใกล้ยอด

สาระสำคัญ: เป็นพืชที่มีพิษ
ส่วนที่เป็นพิษ  ยางจากต้น และสารจากต้น
สารพิษ :   สารในต้น สารพิษและสารเคมีอื่นๆ calcium oxalate, lycorine alkaloids
การเกิดพิษ : ถ้าเคี้ยวเข้าไปจะทำไห้ปาก ลิ้น เพดาน แสบและร้อนแดง เกิดอาการอาเจียน ท้องเสียเล็กน้อย เนื่องจากสารพิษไประคายเคือง mucosa และไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางที่ควบคุมการอาเจียน
การรักษา : เมื่อได้รับสารพิษจากต้นให้ยาระงับปวดจำพวก meperidine(Demerol) บ้วนปากและกลั้วคอ รับประทาน aluminum magnesium hydroxide งดอาหารจำพวกไขมัน ให้อาหารอ่อนๆ
ประโยชน์: ใช้เป็นไม้ประดับใบสวยงาม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version