ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > เฟิน

เฟินหางไก่ รหัส 7-34190-001-307

(1/1)

ศศธร ไตรไทยธีระ:
เฟินหางไก่ รหัส 7-34190-001-307
Pteris multifida cv. Crestata
ชื่ออื่น : เฟินหางไก่ปลายแฉกชนิดนี้ กลายพันธุ์มาจากเฟินหางไก่ Pteris multifida จากใบที่มีลักษณะปลายแหลมยาว กลายมาเป็นปลายแตกเป็นแฉกหลายชั้น

Pteris multifida cv. Crestata variegata
ชื่ออื่น : เฟินหางไก่ด่างปลายแฉก
เป็นเฟินหางไก่ที่กลายพันธุ์ในต่างประเทศ ลักษณะทุกประการคล้ายพันธุ์ P. multifida เฟินหางไก่ แต่มีทั้งใบตั้ง ด่าง เหลือง ครีมและปลายใบแตกเป็นแฉก
ชื่ออื่น : เฟินหางไก่ Spider Brake
ลักษณะทั่วไป ใบประกอบขนนก 2 ชั้น ผอมเรียวยาวเป็นริ้วเล็กคล้ายปีก มีบ้างบางต้นแฉกเป็นใบประกอบขนนกอีกชั้น ใบสีเขียวอ่อน ก้านใบ 4-15 ซ.ม. สีฟางอ่อน โคนสีเข้มกว่าใบมีสองแบบใบปกติที่ไม่สร้างสปอร์ และใบที่มีสปอร์ ใบปกติ แกนกลางใบหลัก เป็นครีบ ขอบครีบหยักเป็นซี่ฟัน ใบสปอร์ ผอมเรียวยาวกว่า และมักไม่แตกแฉกเป็นใบย่อย โคนใบเป็นครีบเชื่อมติดกับแกนกลางใบ
เฟินชนิดนี้ กระจายพันธุ์อยู่ใน จีน ญี่ปุ่น เกลาหลี ไต้หวัน ลงมาถึงสิงคโปร์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version