ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > หญ้า

หญ้าเจ้าชู้ 7-34190-001-245

(1/1)

นางสาว ธัญญา ไชยวงษ์:
หญ้าเจ้าชู้ 7-34190-001-245

ชื่อพื้นเมือง    หญ้ากล่อน, ขี้ครอก, หญ้าเจ้าชู้, หญ้าตะเกรย, หญ้านกคุ่ม (ภาคกลาง), หญ้ากะเตรย (ภาคใต้) หญ้าน้ำลึก (ตราด), หญ้ากร่อน (เชียงใหม่, พายัพ)

ชื่อสามัญ   Love grass, Golden Beardgrass

ชื่อพื้นเมือง   หญ้ากล่อน, ขี้ครอก, หญ้าเจ้าชู้, หญ้าตะเกรย, หญ้านกคุ่ม (ภาคกลาง), หญ้ากะเตรย (ภาคใต้) หญ้าน้ำลึก (ตราด), หญ้ากร่อน (เชียงใหม่, พายัพ)

ชื่อสามัญ    Love grass, Golden Beardgrass POACEAE

ลักษณะทั่วไป
-หญ้าหลายฤดู เป็นไหล ลำต้นทอดยาวตามพื้น ออกรากตามข้อ จะแตกกิ่งออกเป็นลำต้นตั้งตรง เมื่อถึงเวลาจะออกดอก ซึ่งลำต้นตั้งตรงสูงรวมช่อดอก 20-60 เซนติเมตร  แผ่นใบ รูป รูปแถบ  ปลายใบ แหลม  โคนใบ cordate สากมือ  ขอบใบเรียบ  ผิวใบทั้งสองด้านเรียบ ลิ้นใบ เป็นแผ่นสั้น ๆ ตื้น ๆ ที่ขอบ  กาบใบ  ผิวเรียบเกลี้ยงไม่มีขน อยู่เหลื่อมกัน และตั้งตรง ช่อดอก แบบ ช่อกระจะ การจัดเรียงตัวแบบ whole หรือ ช่อแยกแขนง เป็นชั้น ๆ ไป สีม่วงแดง  กลุ่มดอก  มี 3 ดอกย่อย เป็นดอกแบบที่มีก้านและไม่มีก้าน ก้านช่อดอก  แกนช่อดอก ยาว 1 มิลลิเมตร ช่อดอกย่อยที่ไม่มีก้าน  มีขนเล็ก ๆ รูป รูปขอบขนาน   ก้านช่อดอกย่อย ยาว 1 มิลลิเมตร  มีเส้นภายในสัน 3  เส้น  เส้นสันที่อยู่ตรงกลางสร้าง arista สั้น ๆ  มีเยื่อบางใสและมีขนสีม่วง กาบล่างล่าง เป็นเยื่อบางใส  มีเส้นภายในสัน 1 เส้น      มี หนามแหลมแข็ง สีทอง  กาบบน เยื่อบางใส  อับเรณู  สีส้ม ยอดเกสรตัวเมีย สีขาว  ช่อดอกย่อยที่มีก้าน สีม่วง  กาบช่อย่อยล่าง  มีเส้นภายในสัน 3 เส้น ไม่มี หนามแหลมแข็ง และเรียบกว่า ช่อดอกย่อยที่ไม่มีก้าน แต่ดอกบน เป็นเพศผู้ กาบล่างบน เป็นจุด เกสรตัวผู้ จำนวน  3 อัน อับเรณู สีเหลือง  ยอดเกสรตัวเมีย  สีม่วง
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version