ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > ไม้รอเลื้อย

มะลิพวง มะลุลี รหัส 7-34190-001-452

(1/1)

นางสาวรณวี สิมาวัน:
มะลิพวง มะลุลี รหัส 7-34190-001-452
มะลิพวง มะลุลี
ชื่ออื่นๆ  : มะลุลี มะลิซ่อม
ชื่อสามัญ : The Star Jasmine
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum multiflorum ( Bum.f.) Andr.
ลักษณะทรงพุ่ม : ไม้พุ่มรอเลื้อยเตี้ย รูปแบบทรงพุ่มไม่ค่อยแน่นอน แต่ค่อนข้างกลม
วงศ์ : Oleaceae
ถิ่นกำเนิด : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย มาเลเซีย พม่า ลาว เขมร เป็นต้น
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มรอเลี้อย
ฤดูการออกดอก : ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม : หอมอ่อนตลอดวัน (ช่วงอากาศเย็นจะหอมมาก)
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version