ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > ไม้ต้น

ไทรด่าง รหัส 7-34190-001-455

(1/1)

นางสาวรณวี สิมาวัน:
ไทรด่าง รหัส 7-34190-001-455
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus benjamina L. var. variegata
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ชื่อสามัญ : Gogen fig.

ชื่อพื้นบ้าน : ไทรย้อยใบแหลมด่าง จาเรย

ลักษณะทั่วไป : ใบเป็นรูปไข่ มีสีเขียวแกมเหลืองหรือเหลืองออกขาว นิยมปลูกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ลำต้นมีสีเทา ขึ้นได้ดีในดินร่วน ชอบแสงปานกลาง แสงมาก ชอบความชื้น

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ

การขยายพันธุ์ : โดยการปักชำ การตอนกิ่ง
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=kwandao-9&date=06-07-2008&group=36&gblog=60
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus benjamina L. var. variegate

ชื่อวงศ์ :   MORACEAE

ชื่อสามัญ : Gogen fig.

ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น ไม้ประดับ

การเป็นมงคล
         คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นไทรไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความร่มเย็น เพราะคนโบราณได้กล่าวว่า ร่มโพธิ์ร่มไทรช่วยทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนอกจากนี้ยังช่วยคุ้มครอง ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงเพราะ บางคนเชื่อว่าต้นไทรเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีเทพารักษ์อาศัยอยู่คอย คุ้มครองพิทักษ์ปวงชนให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข

การปลูก
1. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนโบราณนิยมปลูกไว้เพื่อ ประดับบริเวณสวนเพราะเป็นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้าน     
 สาขาที่กว้างใหญ่ ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร  ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก

2. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร ควรใช้กระถางทรงสูงขนาด 12-18 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก :แกลบผุ:ดินร่วนอัตรา 1:1:1ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถาง1-  2 ปี/ครั้งหรือ แล้วแต่ความเหมาะสมของทรงพุ่มทั้งนี้ก็เพราะ
การเจริญเติบโตของทรงพุ่มโตขึ้นและ  เพื่อต้องการเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไปการปลูกทั้ง2วิธี 
ดังกล่าวสามารถตัดแต่งและบังคับรูปทรงของทรงพุ่ม ได้ตามความต้องการผู้ปลูกนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ด้วยว่าพันธุ์     
ด้วยว่าพันธุ์ใดจะเหมาะสมกับวิธีการปลูกแบบใด ตามวัตถุประสงค์ผู้ปลูก
ไทรด่างเป็นไม้ต้น ไม่ผลัดใบ  ขนาดใหญ่   สูงได้ถึง 20 เมตร  รัดพันไม้อื่น  มียางสีครีม หรือสีเหลืองอ่อน  ใบ แก่เหนียว เรียบเกลี้ยง  ก้านใบมีรากเล็กน้อย  กิ่งก้านเรียวเล็ก   ผล ออกแบบมะเดื่อ ออกเดี่ยวหรือคู่  การขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด  แยกต้น  ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus benjamina L. var. variegate

ชื่อวงศ์ :   MORACEAE

ชื่อสามัญ : Gogen fig.

ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น ไม้ประดับ
ลักษณะทั่วไป
        ใบเป็นรูปไข่ มีสีเขียวแกมเหลืองหรือเหลืองออกขาวนิยมปลูกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ลำต้นมีสีเทา ขึ้นได้ดีในดินร่วน ชอบแสงปานกลาง แสงมากชอบความชื้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ทรงพุ่มหนาทึบ ใบรูปไข่ปลายใบแหลม ฐานใบเรียวสอบเข้าหาก้านใบ ก้านใบค่อนข้างสั้น พื้นใบมีมีสีเขียวอมเทา ด่างขาวบริเวณขอบใบทั้งสองด้านรวมทั้งตามผิวบางส่วน
การขยายพันธุ์: โดยการปักชำ   การตอนกิ่ง

Swenmakay:
เดี๋ยวว่าจะไปลองปลูกดู

Gritsanatt:
ความรู้ทั้งนั้นเลยครับ ชอบเข้ามาอ่านบ่อยๆ

BradlyLeonora:
ที่บ้านปลูกเองหรอครับ

machinestheme:
ชอบมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version