ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > ไม้ต้น

ประดู่แดง รหัส 7-34190-001-387

(1/1)

พารากุล โคตะรักษ์:
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus septentrionalis Donn. Smith
วงศ์    CAESALPINIACEAE
ชื่อสามัญ  Monkey Flower Tree
ประดู่แดงเป็นไม้ต้น  ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง กิ่งลู่ลง  เปลือกสีน้ำตาลอ่อน 
ใบ เรียงเวียนสลับ ใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่เรียงสลับ กิ่งขนาดใหญ่ที่สุด แผ่นใบรูปหอก ขอบเรียบ ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน สีเขียว  ใบย่อย 3-5 ใบ รูปใบหอก รูปไข่รี กว้าง 2 ซม. ยาว 6 ซม. ดอกช่อ ออกเป็นช่อตามกิ่งเป็นกระจุก 3-5 ช่อ กลีบเลี้ยงสีแดง  ดอกสีแดงเข้ม     ผล เป็นฝักแบน รูปขอบขนานโค้งเล็กน้อย  เมล็ดแบน  มี 1-2 เมล็ด ออกดอกเดือน มกราคม- กุมภาพันธุ์  การขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด
  ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ
ถิ่นกำเนิด  กัวเตมาลา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version