ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > ไม้รอเลื้อย

เฟื่องฟ้า รหัส 7-34190-001-031

(1/1)

สุดารัตน์ สุขร่วม:
เฟื่องฟ้า  รหัส 7-34190-001-031
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bougainvillea spp. and hybrid
ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE     
ชื่อสามัญ : Bougainvillea, Paper flower
ชื่อพื้นเมือง : ดอกโคม ดอกต่างใบ ตรุษจีน ดอกกระดาด
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย
สีดอก [Flower Color] :  สีขาว มีกลีบประดับสีขาว
แดง ชมพู บานเย็น และม่วงแดง
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :   ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย  อายุหลายปี  เลื้อยได้ไกลถึง 10 เมตร  ผิวลำต้นสีน้ำตาลหรือ
สีเทา   ลำต้นมีหนามคมแหลมยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ติดอยู่เป็นระยะๆ    ลักษณะของทรงพุ่มสามารถ
ตัดแต่งและบังคับทิศทางการเจริญเติบโตได้
ใบ (Foliage) :  ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปรีหรือรูปไข่  กว้าง 3-5 เซนติเมตร  ยาว 4-8 เซนติเมตร  ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียว หรือด่างสีเขียว หรือด่างเหลือง-เขียว
ดอก (Flower) :    สีขาว   ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง  กลีบประดับมีทั้งแบบชั้นเดียว
และซ้อน  รูปไข่   มีสีขาว แดง ชมพู  บานเย็น และม่วงแดง    มี 3 กลีบขึ้นไป ซ้อนกันเป็นรูปถ้วย   ปลายกลีบ
แหลม   โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปหลอด ปลายแผ่แบน ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 เซนติเมตร
ผล (Fruit) :  ผลแห้ง ขนาดเล็ก มี 5 พู
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ดอกสวยมีสีสัน และหลากหลายพันธุ์ ปลูกประดับเป็นซุ้มไม้เลื้อย
ปลูกเป็นแปลงในที่สาธารณะ ตัดแต่งทรงพุ่มดูแลรักษาง่ายและทนแล้งได้ดี เมื่ออากาศเย็นจะมีดอกเต็มต้น ทำเป็นไม้บอนไซ ไม่ควรปลูกใกล้สนามเด็กเล่นเพราะมีหนามแหลม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version