ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > เฟิน

เฟินเงิน รหัส 7-34190-001-306

(1/1)

จิรากาญจน์ พันละบุตร:
7-34190-001- 306   เฟินราชินีเงิน

Pteris ensifomis cv. Victoriae
(en-si-four' miss)
ชื่ออื่น : เฟินเงิน, Sword Brake, เฟินราชินีเงิน (ชื่อทางการค้า)
   ใบประกอบขนนก 2 ชั้น  ปลายคี่ใบย่อยมี 2-5 คู่ ใ บย่อยขอบใบเขียวเข้ม  ด้านกลางใบสีขาวเทา ใบสปอร์ยาวและเรียวแคบกว่าใบปกติ ก้านใบยาว 7-15 ซ.ม.
ปลูกในร่มได้ดี มีผู้นำเข้าจากประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เมื่อราวปี 2433 โดยไม่ทราบแหล่งกำเนิดที่แน่นอน มีหลากหลายสายพันธุ์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version