ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > ไม้เลื้อย

สนเลื้อย/สนญี่ปุ่น รหัส 7-34190-001- 380

(1/1)

ณัฐธิดาภรณ์ เง้าพา:
สนเลื้อย/สนญี่ปุ่น รหัส 7-34190-001- 380
ชื่อวิทยาศาสตร์    Juniperus  horizontalis  Moench.
ชื่อวงศ์   CUPRESSACEAE

ลักษณะทั่วไป
ไม้เลื้อยคลุมดินแตกยอดแผ่ใบด้านข้างไม้พุ่มกึ่งเลื้อย พุ่มแน่นใบเล็กเป็นเข็ม สีเขียวเข้มอมน้ำเงิน ขึ้นได้ทั้งที่แจ้งและรำไร สูง30-50 ซม. การใช้สอย นิยมปลูกประดับตามสวนสนหรือสวนหิน

Chianti:
น่าเลี้ยงดีนะครับแปลกดี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version