ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > ไม้พุ่ม

หูปลาช่อน รหัส 7-34190-001-221

(1/1)

วราณัฐ สระทอง:
หูปลาช่อน  รหัส  7-34190-001-221     
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalypha wilkesiana Mull. Arg.
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE         
ชื่อสามัญ : Copper beef-steak, Copper leaf,
Painted copperleaf, Jacob's coat
ชื่อพื้นเมือง : ใบเงิน โพเงิน โพด่าง โพแดง โพทอง
โพสาย  แสงทอง หูกระต่าย
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นสีน้ำตาล ตั้งตรง มีขนนุ่ม
ใบ (Foliage) :  ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบมีรูปร่างหลายแบบทั้งเเบบใบรูปกลม รูปไข่ รูปรีหรือรูปหัวใจ กว้าง 7-9 เซนติเมตร  ยาว 12-14 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือแหลมเรียวยาวคล้ายหาง โคนใบเว้า ขอบใบหยักหรือจักแบบฟันเลื่อย แผ่นใบมีหลายสีแล้วแต่พันธุ์ เข่น สีเหลืองอ่อน น้ำตาลแดง หรือมีจุดประสีต่างๆ
ดอก (Flower) : สีขมพู ออกเป็นข่อแบบช่อเชิงลดที่ปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งขึ้น ดอกย่อยมีขนาดเล็ก โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด
ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ปลูกเป็นกลุ่มประดับสวน ปลูกเป็นรั้ว ริมถนน ทางเดิน  ตัดเเต่งทรงพุ่ม ปลูกริมทะเลได้
ประโยชน์ :  ใบมีสรรพคุณใช้คั้นหยอดแก้เจ็บตา แก้เจ็บหู ดอกใช้สมานแผล ห้ามเลือดAbeoseenew:
ต้นไม้สวยมากเลยมีชมพูออกมาด้วย

Frangnik:
ทำไมถึงชื่อหูปลาช่อน หรอ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version