ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > ไม้พุ่ม

พุดน้ำบุศย์ รหัส 7-34190-001-420

(1/1)

นางสาวนุชรีย์ เทพภักดี:
420 พุดน้ำบุศย์
พุดน้ำบุศย์
ชื่ออื่น : ตะบือโก (มลายู นราธิวาส), บาแยมาเดาะ (มลายู นราธิวาส), ระนอ (มลายู ยะลา), ระไน (ยะลา), รักนา (ใต้,ภูเก็ต), รัตนา (ใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์   Gardenia carinata Wall.
ชื่อสามัญว่า Golden Gardenia
เป็นไม้ดอกหอม ที่อยู่ในสกุล Gardenia
และอยู่ใน วงศ์เข็ม (RUBIACEAE)
ในปัจจุบันจะพบเห็นว่า มีข้อมูลที่พบส่วนใหญ่จะนิยมเขียนชื่ออยู่สองแบบนี้ คือ พุดน้ำบุศย์ และ พุดน้ำบุษย์ จากเดิมที่เคยเข้าใจไปเองว่าน่าจะหมายถึงสีของบุษราคัม แต่หากอ้างอิงตามสำนักหอพรรณไม้ จะใช้ชื่อว่า “พุดน้ำบุศย์” ซึ่งตรงกับในหนังสือไม้ดอกหอม ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม โดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ด้วยเช่นกัน
พุดน้ำบุศย์ เป็นไม้พุ่มดอกหอมขนาด เล็ก แตกกิ่งจำนวนมาก กิ่งเปราะ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ ใบรูปรี ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบค่อนข้างหนา เกลี้ยงเป็นมันทั้งสองด้าน เส้นใบย่อยเห็นเป็นร่องลึกดอกพุดน้ำบุศย์ เป็นดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด โคนกลีบดอกเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 6-9 กลีบ พุดน้ำบุศย์มีดอกสวยและมีกลิ่นหอมแรง โชยกลิ่นได้ตลอดทั้งวัน ออกดอกได้ตลอดทั้งปีครับ ดอกจะบานอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันแล้วโรย โดยสีของกลีบดอกพุดน้ำบุศย์จะค่อยๆเปลี่ยนโทนสี จากสีขาวนวลเมื่อเริ่มบาน ไปจนถึงเหลือง และมีสีเหลืองทองจนออกส้มเข้มก่อนจะร่วงโรย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version