ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > ไม้พุ่ม

ประยงค์ รหัส 7-34190-001- 390

(1/1)

นางสาว ธัญญา ไชยวงษ์:
ประยงค์  รหัส 7-34190-001- 390
ชื่ออื่นๆขะยง  พะยงค์  หอมไกล  ประยงค์ใบใหญ่
ชื่อสามัญ Chinese Rice Flower

ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaia odorata Lour.
วงศ์   MELIACEAE     
ประยงค์เป็นไม้พุ่ม    สูง 4-7 เมตร  ลักษณะทรงพุ่มไม้พุ่มขนาดเล็ก มีการแตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก ทรงพุ่มค่อนข้างกลม
ใบ ประกอบแบบขนนกออกสลับ แกนกลางใบแผ่ออกเป็นครีบเล็กๆ  มีใบย่อย 5 ใบ รูปไข่กลับ โคนแหลม ปลายมน คล้ายใบแก้ว ดอกช่อ  ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกเล็กมาก สีเหลือง กลิ่นหอมแรง ส่งกลิ่นหอมไกล ออกดอกเป็นคราวๆ ตลอดปี ถ้าปลูกในที่แจ้งจะออกดอกง่าย  ผล รูปรี   เมื่อสุกมีสีแดง ออกเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  การขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด  ตอนกิ่ง  ปักชำ

ประโยชน์ รากกินเป็นยาถอนพิษเบื่อเมา  แก้ไข้  ดอกใช้แต่งกลิ่นใบชา    ถิ่นกำเนิด  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ราก  แก้เลือด แก้กำเดา ทำให้อาเจียน ถอนพิษเบื่อเมา ช่วยให้เจริญอาหาร แก้ผอมแห้งแรงน้อย แก้อาเจียนเป็นโลหิต แก้ไข้
ใบ  รักษากามโรค แก้ฟกช้ำ รักษาฝีหนอง ใช้ในสตรีที่มีประจำเดือนมากผิดปกติ
ดอก  ฟอกปอด แก้ร้อนดับกระหาย แก้เวียนศีรษะ ปัจจุบันสามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี   


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version