ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > ไม้พุ่ม

โกสน รหัส 7-34190-001-106

(1/1)

นนทพล เทศธรรม:
โกสน รหัส 7-34190-001-106
ชื่อสามัญ: Croton
ชื่อวิทยาศาสตร์: Codiaeum varicgatum.
วงศ์: EUPHORBIACEAE

-ลักษณะทั่วไป
โกสนเป็นพรรณไม้ยืนต้นประเภทไม้พุ่มขนาดย่อมลำต้นมีความสูงประมาณ 3-5 เมตร ผิวลำต้นเรียบสีน้ำตาลปนเทา ลำต้นตรง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มตรงกลม ใบแตกออกจากต้นและปลายกิ่ง ลักษณะใบมีรูปร่าง สีสันขนาด แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกออกเป็นพวงห้อยลงมาด้านล่างซึ่งออกมาจากปลายกิ่งพวงหนึ่งยาวประมาณ1015เซนติเมตรดอกมีสีชาวดอกเล็กมากมีกลียบ
ดอก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่จะเห็นเกสรตัวผู้เป็ฯเส้นฝอย การบานของดอกเป็นรูปทรงกลม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version