ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน > ไม้พุ่ม

กระบือเจ็ดตัวหรือลิ้นกระบือ รหัส 7-34190-001-039

(1/1)

นิติพล หล้าสิงห์:
กระบือเจ็ดตัวหรือลิ้นกระบือ รหัส 7-34190-001-039 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Excoecaria cochinchinensis Lour.
var. cochinchinensis
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE         
ชื่อสามัญ : Picara
ชื่อพื้นเมือง :   กะเบือ   ใบท้องแดง   กระบือเจ็ดตัว กำลังกระบือ
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
ขนาด [Size] : สูง 0.5-1.5 เมตร
สีดอก [Flower Color] : สีเหลืองอมเขียว
ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ฤดูฝน
อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไป
ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง-สูงแสง [Light] : แดดเต็มวัน-รำไร
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นสีเขียวอมม่วงแดง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแน่นทึบ
ใบ(Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 2-4.5 เซนติเมตร ยาว 4-13 เซนติเมตร ปลายใบแหลม   โคนใบสอบ   ขอบจักฟันซี่เกือบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ผิวใบด้านล่างสีม่วงแดงหรือม่วงน้ำตาล
ดอก (Flower) : สีเหลืองอมเขียว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 1- 2 เซนติเมตรดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อดอกเพศผู้มีดอกเล็กๆจำนวนมาก ดอกเพศเมียสั้นกว่าช่อดอกเพศผู้และมีต่อมเล็ก ๆ กลีบดอก 3 กลีบ
ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก ค่อนข้างกลม มีขนาดเล็ก มี 3 พูการใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ปลูกเป็นกลุ่มหรือในแปลงประดับสวนทั่วไปทั้งสภาพแสงมากและน้อย เป็นไม้พุ่มที่นิยมใช้กันมาก
ประโยชน์ :  ใบใช้ขับน้ำคาวปลาหลังการคลอด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version