ตัวอย่างพรรณไม้และการศึกษาพรรณไม้ > พรรณไม้แห้ง

กระถินเทพา 7-34190-001-065

(1/1)

อรทัย อุไพรพัฒ:
สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
(สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ ตั้งแต่หน้า 2-7 และข้อมูลพื้นบ้านหน้า 1 ในลักษณะเรียงความบรรยายพรรณไม้ )
ชื่อพันธุ์ไม้กระถินเทพา    รหัสพรรณไม้  7-34190-001- 065
          ไม้ต้น   อยู่กลางแจ้ง  สูง  25 เมตร ทรงพุ่ม  รูปไข่   กว้าง  18  เมตร  ลำต้นเหนือดิน  ตั้งตรงเองได้ ผิวหยาบแตกเป็นเส้น  เห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน  ต้นอ่อนสีเขียวอ่อน  ต้นแก่สีน้ำตาลปนขาว   เปลือกลอกเป็นแผ่น   มียาง สี ขาวใส  ใบประกอบขนนกสองชั้นปลาย คู่  จำนวยแผ่นย่อย 38 ใบ  ขนาดแผ่นใบย่อย กว้าง1ซม. ยาว 2 ซม.    เรียงตัวแบบเวียน  รูปร่างแผ่นใบรูปขอบขนานปลายใบ แหลม .โคนใบ.  มนขอบใบ.  เรียบ   ดอกช่อแบบ  หางกระรอก  ออกดอก  ซอกใบ  กลีบเลี้ยง แยกจากกัน  โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น  2  แฉก   สีเหลือง  กลีบดอกแยกจากกัน  มี  2 กลีบ   สีเหลือง   เกสรเพศผู้    2  อัน  เรียวยาวเส้นเล็กสีชมพู  เกสรเพศเมีย   1  อัน   สีเหลืองรังไข่  เหนือวงกลีบ   กลิ่นหอมอ่อน ๆ  ผลแห้ง   แก่แล้วแตก  ลักษณะ แตกแบบถั่ว  สีของผล   ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่ สีน้ำตาลดำ
ผลเป็นฝักบิดเป็นเกลียว   เมล็ด  7 – 9 เมล็ด  สีดำ  รูปร่างแบน บิดไปมาและม้วนขดเป็นกระจุก   

          ระยะที่เป็นต้นอ่อน กระถินเทพาจะมีใบจริง ซึ่งประกอบด้วยใบย่อยหลายๆ ใบคล้ายกับใบของกระถิน  ลักษณะพิเศษของใบ  เมื่อโตขึ้นใบจริงจะหลุดร่วงไป จะมีใบเทียมเกิดขึ้นแทนซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากก้านใบทำหน้าที่แทนใบต้นกระถินเทพาจะสร้างใบเทียมที่มีลักษณะเป็นใบเดี่ยวมีเส้นใบแบบขนานขึ้นมา แทนใบจริง โดยใบเทียมดังกล่าวนี้เป็นส่วนของก้านใบและแกนกลางของใบรวมที่ขยายตัวแผ่ กว้างออกไป จนมีลักษณะคล้ายแผ่นใบของพืชทั่วๆ ไป


Chianti:
ไม่เคยเห็นเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version