ผู้เขียน หัวข้อ: กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  (อ่าน 835 ครั้ง)

ออฟไลน์ ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง

  • วันนี้คุณทำความดีหรือยัง
  • Administrator
  • มือสมัครเล่น
  • *****
  • กระทู้: 31
  • จิตสงบ ชีวิตเป็นสุข
    • ดูรายละเอียด
    • ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายวารินชำราบ
       
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
        กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชเป็นกิจกรรมที่นำข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชที่ได้จากการศึกษา ประเมิน การสำรวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มีนำมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อให้มีพันธุ์ตามความต้องการในอนาคต โดยเป็นการวางแผนระยะยาว 30 ปี 50 ปี ว่าจะมีพันธุ์พืชลักษณะต่างๆ ที่ต้องการของช่วงเวลา เป็นการพัฒนาคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งเมื่อได้แผนพัฒนาพันธุ์พืชแต่ละชนิด จะนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และพระราชทานให้กับหน่วยงานที่มีหน่วยงานในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เช่น กรมวิชาการเกษตร ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฯลฯ มีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. หลายหน่วยงานได้มีงานวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช เช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น
 
 ในส่วนงานพัฒนาพันธุ์ ในปีงบประมาณ 2549 ของอพ.สธ. เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2548 ได้แก่ การคัดเลือกและผสมพันธุ์กล้วยไม้สปาโต การผสมพันธุ์เอื้องมอนไข่ เป็นต้น
 
ตัวอย่างการพัฒนาพันธุ์กระเจียว
                   
                                                กระเจียวพันธุ์พื้นเมือง  กระเจียวพันธุ์ลูกผสม          
:) หากมีความพอเพียง ชีวิตก็เพียงพอ :)