ผู้เขียน หัวข้อ: กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  (อ่าน 710 ครั้ง)

ออฟไลน์ ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง

 • วันนี้คุณทำความดีหรือยัง
 • Administrator
 • มือสมัครเล่น
 • *****
 • กระทู้: 31
 • จิตสงบ ชีวิตเป็นสุข
  • ดูรายละเอียด
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายวารินชำราบ

 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
                กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช มีเป้าหมายที่จะปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติ นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในศูนย์วิจัยและสถานีทดลอง ป่าที่ประชาชนร่วมใจกันปกปัก ซึ่งเมื่อรักษาป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิมในแต่ละพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้มีกระจายทั่วประเทศในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ
                ในการปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในป่าของสถาบันการศึกษา ได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ จัดทำโครงการปกปักป่าของสถาบัน ทำการสำรวจ ทำรหัสประจำต้น และขึ้นทะเบียนพันธุกรรมในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น
ในการปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในป่าจังหวัด  ส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ ได้ทูลเกล้าฯถวาย เช่น พื้นที่ในจังหวัดชุมพร  พื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
     

พื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ
 
 • พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ เช่น หมู่เกาะแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี เกาะในความรับผิดชอบกองทัพเรือที่โครงการฯ ไปดำเนินการ
 • พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  กอง การเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   เขาวังเขมร  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
 • พื้นที่สร้างป่าตามแนวพระราชดำริฯ และป่าพันธุกรรมพืช ทับลาน ครบุรี
 • พื้นที่หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • พื้นที่โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
 • พื้นที่โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 • พื้นที่เขื่อนใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 13 เขื่อนทั่วประเทศ  เนื้อที่รวม  30,850 ไร
  •   เขื่อนภูมิพล
  •   เขื่อนสิริกิติ์
  •   เขื่อนศรีนครินทร์
  •   เขื่อนท่าทุ่งนา
  •   เขื่อนวชิราลงกรณ์
  •   เขื่อนรัชชประภา
  •   เขื่อนบางลาง
  •   เขื่อนอุบลรัตน์
  •   เขื่อนสิรินธร
  •   เขื่อนจุฬาภรณ์
  •   เขื่อนน้ำพุง
  •   เขื่อนห้วยกุ่ม
  •   โรงไฟฟ้าลำตะคอง
:) หากมีความพอเพียง ชีวิตก็เพียงพอ :)