งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29

กิจกรรมต่างๆ => การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง => ห้อง 504 => ข้อความที่เริ่มโดย: ฉัตรมงคล สองสี ที่ 04 กันยายน 2019, 10:06:42 am

หัวข้อ: ไผ่เลี้ยง2
เริ่มหัวข้อโดย: ฉัตรมงคล สองสี ที่ 04 กันยายน 2019, 10:06:42 am
นาย ฉัตรมงคล สองสี เลขที่ 3 ม.5/4
นาย นพรัตน์ พรมสากล เลขที่ 9 ม.5/4
1 qr code
2 แบบทดสอบ 20 ข้อ
3 kahoot
https://create.kahoot.it/share/47fe6992-8e5c-48df-ba15-72107200a0c5
4 เว็บไซค์พืชศึกษา
https://sites.google.com/view/max-arm/
5 คลิปแนะนำ