งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29

ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน => กล้วยไม้ => ข้อความที่เริ่มโดย: จิดาภรณ์ สดชื่น ที่ 22 มิถุนายน 2013, 10:28:19 am

หัวข้อ: เอื้องช้างกระ รหัส 7-34190-001-164
เริ่มหัวข้อโดย: จิดาภรณ์ สดชื่น ที่ 22 มิถุนายน 2013, 10:28:19 am
เอื้องช้างกระ รหัส 7-34190-001-164
ชื่อวิทยาศาสตร์  Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.
วงศ์                 ORCHIDACEAE
      มีลักษณะ ใบหนา แข็ง ยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร กว้างประมาณ 5-7 เซนติเมตร ปลายใบเป็นแฉก 2 แฉก มน และสองแฉกของใบไม่เท่ากัน รากเป็นรากอากาศ มีขนาดใหญ่ ปลายรากมีสีเขียว ช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอกโค้งลง ช่อดอกยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร มีดอกแน่นช่อ ช่อละ 25-60 ดอก ขนาดดอกประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร กลีบนอกคู่ล่างกว้างยาวพอๆ กันกับกลีบนอกบน ส่วนกลีบในเรียวกว่ากลีบนอก เดือยดอกอยู่ในลักษณะเหยียดตรงไปข้างหน้า ปลายแผ่นปากหนา แข็งและปลายสองข้างเบนเข้าหากัน ปลายปากมี 3 แฉก สองแฉกข้างมน แฉกกลางมนและมีขนาดเล็กกว่ามาก ใกล้โคนปากด้านบนมีสันนูนเตี้ยๆ 2 สัน ดอกมีกลิ่นหอมฉุน หอมไกล และเป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่ง
ฤดูกาลออกดอกในช่วง เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์