งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29

ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน => ไม้ต้น => ข้อความที่เริ่มโดย: จิรากาญจน์ พันละบุตร ที่ 22 มิถุนายน 2013, 13:31:37 pm

หัวข้อ: สนมังกร รหัส 7-34190-001-445
เริ่มหัวข้อโดย: จิรากาญจน์ พันละบุตร ที่ 22 มิถุนายน 2013, 13:31:37 pm
สนมังกร รหัส 7-34190-001-445
สนมังกร เป็นไม้ยืนต้นอยู่ในวงศ์ CUPRESSACEAE มีลักษณะรูปทรงปิรามิดความ สูง 3-12 เมตร ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม ใบสีเขียวเข้ม ไม่ผลัดใบ ขึ้นได้ดีในดินทั่วไป ความชื้นปานกลาง ชอบแสงเต็มวัน นิยมปลูกเป็นไม้ประธานในการจัดสวน นิยมปลูกเป็นกลุ่ม 3 หรือ 5 ต้น ปลูกเป็นแนวถนน การดูแลไม่ควรรดน้ำทรงพุ่มเพราะจะแตกทรงพุ่มไม่สวย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Juniperus chinensis L.
ชื่อวงศ์ CUPRESSACEAE
ชื้อพื้นเมือง : สนมังกร
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่น : ใบสีเขียวเข้ม ไม่ผลัดใบ ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม รูปทรงปิรามิด
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสถานที่
ลักษณะ:               
       รูปทรงปิรามิดความสูง 3-12 เซนติเมตร ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม ใบสีเขียวเข้มไม่ผลัดใบ ขึ้นได้ดีในดินทั่วไป ความชื้นปานกลาง ชอบแสงเต็มวันนิยมปลูกเป็นไม้ประธานในการจัดสวน นิยมปลูกเป็นกลุ่ม 3 หรือ 5ต้น ปลูกเป็นแนวถนน การดูแลไม่ควรรดน้ำทรงพุ่มเพราะจะแตกทรงพุ่มไม่สวย