งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29

ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน => ไม้ต้น => ข้อความที่เริ่มโดย: จิรากาญจน์ พันละบุตร ที่ 22 มิถุนายน 2013, 14:19:31 pm

หัวข้อ: ศรีตรัง รหัส 7-34190-001-317
เริ่มหัวข้อโดย: จิรากาญจน์ พันละบุตร ที่ 22 มิถุนายน 2013, 14:19:31 pm
7-34190-001- 317  ชื่อไทย:ศรีตรัง
ชื่อสามัญ :      -     
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda filicifolia D. Don.
ตระกูล  :    -
วงศ์ :  BIGNONIACEAE
ถิ่นกำเนิด :         -
ชื่ออื่นๆ : แคฝอย (กรุงเทพฯ), ศรีตรัง (ตรัง)

     ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5–10 เมตร เรือนยอดโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงกันข้าม ใบย่อยเล็ก ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง ดอกสีม่วง กลีบดอก 5 กลีบเชื่อมกันเป็นหลอด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม.ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีก
สภาพที่เหมาะสม ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิด เป็นไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้
เปลือก  ต้นสีน้ำตาลอ่อนปนเทา โตช้า   
ใบ  เป็นใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น   ออกตรงกันข้าม ใบย่อยขนาดเล็กมาก ปลายใบแหลม โคนใบมน 
ดอก  สีม่วง ออกเป็นช่อแขนงขนาดใหญ่ตามปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด มี 5 กลีบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์  กลางประมาณ 2 เซนติเมตร 
ผล  เป็นฝักแบนกว้าง 1 - 1.5 เซนติเมตร ยาว 2 - 2.5 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกออกเป็น 2 ซีก เมล็ดแบนขนาดเล็กมีปีก
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ