งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29

ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน => ไม้ต้น => ข้อความที่เริ่มโดย: นางสาว ธัญญา ไชยวงษ์ ที่ 22 มิถุนายน 2013, 14:24:31 pm

หัวข้อ: ยางกล่อง 7-34190-001-408
เริ่มหัวข้อโดย: นางสาว ธัญญา ไชยวงษ์ ที่ 22 มิถุนายน 2013, 14:24:31 pm
ยางกล่อง 7-34190-001-408
ชื่อวิทยาศาสตร์   Dipterocarpus  dyeri Pierre ex Laness.
ชือวงศ์  DIPTEROCARPACEAE
ชื่ออื่น       ยางร่วง ยางร่อง (จันทบุรี ตราด) ยูงดำ (ชุมพร กระบี่) ยูงเหียง (สุราษฎร์ธานี) อีโต้ (สตูล) เยี่ยง (เขมร บุรีรัมย์)
ชื่อสามัญ ชื่อการค้า   Keruing
        ยางกล่องเป็นไม้ต้น สูงถึง 40 ม. ไม่ผลัดใบ หรือผลัดใบ แต่ผลิใบใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ลำต้นเปลาตรง เปลือกหนา แตกเป็นสะเก็ด หรือค่อนข้างเรียบ สีเทาหรือน้ำตาลอมดำ เปลือกในสีน้ำตาลอมเหลือง กิ่งอ่อนและหูใบมีขนยาวสีเหลืองคลุม โคนต้นมีพูพอนต่ำ ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปไข่ ถึงรูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 10–18 ซม. ยาว 17–40 ซม. ปลายใบทู่ ถึงเรียวแหลม โคนใบมน บางครั้งสอบแคบ ผิวใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบ 18–22 คู่ ก้านใบยาว 5–7 ซม. ดอก สีชมพู ออกรวมกันเป็นช่อยาวตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ผล รูปรี กว้าง 2–3 ซม. ยาว 3.5–4.5 ซม. มีสัน 5 สัน ยาวเกือบตลอดตัวผล ยกเว้นบริเวณใกล้ขั้วผล มีปีกยาวใหญ่ 2 ปีก และปีกสั้น 3 ปีก
        ยางกล่องมีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความสูงตั้งแต่ระดับทะเลปานกลางถึง 350 ม. ในต่างประเทศพบที่พม่า กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ออกดอกเป็นผลเดือนพฤศจิกายน–สิงหาคม