งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29

ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน => ดาวน์โหลดทะเบียนพรรณไม้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ ที่ 05 กรกฎาคม 2013, 22:24:52 pm

หัวข้อ: ดาวน์โหลดทะเบียนพรรณไม้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ ที่ 05 กรกฎาคม 2013, 22:24:52 pm
 8) 8) 8)

ทะเบียนพรรณไม้ (เริ่มรวบรวมทะเบียนพรรณไม้ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554
สะสมได้ทั้งหมด จำนวน  573  ชนิด
ดังไฟล์ที่แนบด้านนี้ล่างสุด
เป็นไฟล์ PDF เปิดด้วยโปรแกรม Acrobat reader ,Adobe Reader XI, หรืออื่นๆ ที่อ่านไฟล์ PDF
ปกติจะมีอยู่แล้วในทุกเครื่อง
หากไม่มี   คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF ที่นี่1 (http://www.adobe.com/products/reader.html) หรือ  คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF ที่นี่2 (http://www.filehippo.com/download_adobe_reader/)


 8) 8) 8)