งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29

ตัวอย่างพรรณไม้และการศึกษาพรรณไม้ => พรรณไม้บูรณาการงานศิลป์ => ศิลปพรรณไม้ ลายดินสอ ปากกา สี สีน้ำ สีน้ำมัน ฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: กัญชพร ตันแก้ว ที่ 10 กรกฎาคม 2013, 00:27:21 am

หัวข้อ: เฮลิโคเนีย 7-34190-001-494
เริ่มหัวข้อโดย: กัญชพร ตันแก้ว ที่ 10 กรกฎาคม 2013, 00:27:21 am
สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
(สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ ตั้งแต่หน้า 2-7 และข้อมูลพื้นบ้านหน้า 1 ในลักษณะเรียงความบรรยายพรรณไม้ )
 
ชื่อพันธุ์ไม้  เฮลิโคเนีย          รหัสพรรณไม้   7-34190-001-494
          ไม้ล้มลุก    อยู่กลางแจ้ง    ความสุง  3  ม     ทรงพุ่มรูปร่ม     ลำต้นใต้ดิน ลำต้นเทียม ตั้งตรงเองได้เปลือกลำต้น  สีน้ำตาล ลำต้นเทียมสีเขียว   ผิวเรียบ  มียางสีใส เมื่อแห้งสีน้ำตาล   ใบเดี่ยว  สีเขียว   เรียงสลับตรงกันข้ามในระนาบเดียวกัน มีทั้งใบที่คล้ายกล้วย ขนาดแผ่นในกว้าง     6.5   ซม   ยาว    36   ซม  ใบลิ่มแคบ  ดอกช่อ    ช่อดอกย่อย  แบบวงแถวคู่ ช่อดอกตั้ง ออกที่ปลายยอด  กลีบเลี้ยงบางใส  โคนเชื่อมติดกัน   ปลายแยกเป็น  4  แฉก   สีแดง  เกสรเพศผู้   5   อัน      เพศเมีย    1   อัน  รังไข่เหนือวงกลีบ    ไม่มีกลิ่น    ผลอ่อนสี เขียว     ผลแก่สี เหลือง
      
      ปลูกเป็นไม้ประดับ