งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29

ตัวอย่างพรรณไม้และการศึกษาพรรณไม้ => พรรณไม้บูรณาการงานศิลป์ => ศิลปพรรณไม้ ลายดินสอ ปากกา สี สีน้ำ สีน้ำมัน ฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: กัญชพร ตันแก้ว ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 00:58:28 am

หัวข้อ: ยางกราด 7-34190-001-024
เริ่มหัวข้อโดย: กัญชพร ตันแก้ว ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 00:58:28 am
สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
(สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ ตั้งแต่หน้า 2-7 และข้อมูลพื้นบ้านหน้า 1 ในลักษณะเรียงความบรรยายพรรณไม้ )
ชื่อพันธุ์ไม้  ยางกราด      รหัสพรรณไม้ 7-34190-001-024
   ไม้ต้น   อยู่กลางแจ้ง  สูง  35  เมตร  ทรงพุ่มรูปไข่  กว้าง  1.8  เมตร  ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงได้เอง     ผิวแตกเป็นสะเก็ด ยางมีสีขาวขุ่น  ลำต้นสีน้ำตาลปนเทา  ใบเดี่ยวเรียงสลับ
ใบอ่อนมีหูใบสี แดง  ผิวใบมีขนสาก ใบแก่ด้านบนสีเทา-ขาว    รูปรี กว้าง 10-20ซม. ยาว 15-25 ซม. ปลายใบแหลม     โคนใบมน ขอบใบเป็นคลื่น ดอกเป็นช่อแขนง ออกปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีชมพู กลีบดอกแยกจากกันมีจำนวน 5 กลีบ สีชมพู เกสรเพศผู้มีจำนวน 30 อัน สีเหลือง เกสรเพศเมียมีจำนวน 3 อัน เรียวแหลม
รังไข่เหนือวงกลีบ ผลแห้งกลมหรือรี สีของผลอ่อนสีชมพู ผลแก่สีน้ำตาลแดง รูปไข่ มีปีกรูปขนาน ปีก 5 ปีก ปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีกจำนวนเมล็ด 1 เมล็ดต่อผล  ลักษณะพิเศษ ผล เป็นจีบพับ

น้ำมันจากต้นใช้ทำน้ำมันใส่แผล ทำไต้ ทาไม้ยาเรือ เครื่อง จักสาน ผลทำไม้ประดับแห้งสีแดงอยู่ได้นานถึง 1 ปี