งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29

สาระการเรียนรู้ => ธรรมชาติแห่งชีวิต => พืชศึกษา(กล้วยน้ำว้า) => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง ที่ 30 กรกฎาคม 2013, 13:23:51 pm

หัวข้อ: กล้วยนานาชนิด
เริ่มหัวข้อโดย: ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง ที่ 30 กรกฎาคม 2013, 13:23:51 pm
(https://www.honestdocs.co/system/blog_articles/main_hero_images/000/003/802/large/iStock-874666486_%281%29.jpg)
 
(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยกุ้งเขียว (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page55.html)(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยไข่พระตะบอง (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page56.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยครั่ง (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page57.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยนาก (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page58.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยหอมแกรนด์เนน (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page59.html)
(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยหอมเขียว (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page60.html)(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยหอมเขียวค่อม (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page61.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยหอมทอง (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page62.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยกล้าย (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page63.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยขม (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page64.html)
(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยไข่โบราณ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page65.html)(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยงาช้าง (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page66.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยนมสวรรค์ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page67.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยนมสาว (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page68.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยน้ำกาบดำ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page69.html)
(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยน้ำฝาด (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page70.html)(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยนิ้วจรเข้ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page71.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยนิ้วมือนาง (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page72.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยไข่ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page73.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยไข่ทองเงย (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page74.html)
(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยทองร่วง (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page75.html)(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยน้ำไท (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page76.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยน้ำนม (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page77.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยเล็บมือนาง (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page78.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยสา (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page79.html)
(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยหอมจันทน์ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page80.html)(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยตีบ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page81.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยนมหมี (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page82.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยนางพญา (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page83.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยน้ำว้า (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page84.html)
(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยน้ำว้าเขียว (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page85.html)(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยน้ำว้าค่อม (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page86.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยน้ำว้าดำ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page87.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยน้ำว้านวล (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page88.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยน้ำว้าลูกไส้ดำ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page89.html)
(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยพม่าแหกคุก (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page90.html)(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยส้ม (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page91.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยหักมุก (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page92.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยหิน (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page93.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยตานี (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page94.html)
(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยเทพรส (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page95.html)(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยนวล (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page96.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยบัวสีชมพู (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page97.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยบัวสีส้ม (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page98.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยผา (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page99.html)
(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยรุ่งอรุณ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page100.html)(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยเล็บช้างกุด (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page101.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยหก (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page102.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยมัน (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page103.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยไร่ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page104.html)
(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยสามเดือน (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page105.html)(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยหลวง (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page106.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยขี้แมวหาดใหญ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page107.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) ่ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page107.html)กล้วยป่าใบกระ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page108.html) (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยป่าใบไม่กระ (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page109.html)
(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยป่ามาเลเซีย (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page110.html)(http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/bullet1.gif) กล้วยหวานทับแม้ว (http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page111.html) 
 
 

  กรมส่งเสริมการเกษตร. สรุปผลการจัดงานนิทรรศการและการประชุมสัมมนากล้วยนานาชาติ ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2544