งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29

กิจกรรมต่างๆ => การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง => ห้อง 501 => ข้อความที่เริ่มโดย: วันชนะ จำเดิม ที่ 28 มิถุนายน 2019, 12:50:29 pm

หัวข้อ: ตะไคร้หอม
เริ่มหัวข้อโดย: วันชนะ จำเดิม ที่ 28 มิถุนายน 2019, 12:50:29 pm
 นายวันชนะ จำเดิม ม.5/1 เลขที่ 39

1. QR CODE ที่ชี้ลิงก์ไปยังพืชศึกษา (ดังไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้)

2. แบบทดสอบ 20 ข้อ ไฟล์ word  หรือ pdf ก็ได้ (ดังไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดดูได้)

3 kahoot แบบแชร์ข้อสอบ ทุกคนเห็นข้อสอบ
https://create.kahoot.it/share/eead918c-9540-4576-9521-112a4db2edf0

4 แชร์ ไซต์กรูเกิลที่สร้าง https://sites.google.com/view/wanchana-wasan
5.วีดีโอการศึกษา  ตะไคร้หอม (ดังไฟล์ที่แนบด้านล่าง)
หัวข้อ: Re: ตะไคร้หอม
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ ที่ 10 กรกฎาคม 2019, 09:32:57 am
 ??? ??? ???
ตรวจสอบด้วย error อะไรยังส่งงานไม่ครบ
ให้คลิก แก้ใข แล้วทำให้ถูกต้อง
หัวข้อ: Re: ตะไคร้หอม
เริ่มหัวข้อโดย: วันชนะ จำเดิม ที่ 03 กันยายน 2019, 21:03:09 pm
งานทีม
นายวันชนะ จำเดิม ชั้นม.5/1 เลขที่39
ทำหน้าที่พัฒนา Google sites  เกี่ยวกับตะไคร้หอมให้สมบูรณ์ และ สวยงาม

ทีมตะไคร้หอม ม.5/1
1.นายวสันต์ ทองคำพวง  เลขที่ 7
2.นายอนุสรณ์  บุญประสม
เลขที่ 8
3.นายชาญชัย  บุญชุบ เลขที่ 10
4.นายวันชนะ   จำเดิม  เลขที่ 39

งานที่ 1 พัฒนา Google sites

https://sites.google.com/view/wanchana-wasan

งานที่ 2 แบบทดสอบ Google forms
           
https://forms.gle/9gLFum1p4w98fSfZ8
             
แบบประเมินการทำแบบทดสอบ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rSv9D4Y3CHQC-RHD7uHQE0xk-1ShQouh-3-Ve01d0Ws/edit?usp=drivesdk&ouid=116602234573244170686

งานที่ 3 คลิปวีดีโอ