งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29

กิจกรรมต่างๆ => การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง => ห้อง 503 => ข้อความที่เริ่มโดย: เกวลิน รอดคำทุย ที่ 28 มิถุนายน 2019, 18:14:59 pm

หัวข้อ: ดอกบานไม่รู้โรย
เริ่มหัวข้อโดย: เกวลิน รอดคำทุย ที่ 28 มิถุนายน 2019, 18:14:59 pm
                          ดอกบานไม่รู้โรย

  นายสุรเชษฐ์ จันทะไข่สร   ม.5/3 เลขที่ 4
  นางสาวเกวลิน รอดคำทุย  ม.5/3 เลขที่ 24

1.QR CODE ที่ชี้ลิงก์ไปยังพืชศึกษา (ดังไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้)

2. แบบทดสอบ 20 ข้อ ไฟล์ word  หรือ pdf ก็ได้ (ดังไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดดูได้)
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=2F2229F1D9181C68!203&ithint=file%2cdocx&authkey=!AHDyr7851l3FepE

3. kahoot (ลิงก์ โชว์ ข้อสอบ โชว์คำตอบ แชร์ลิงก์มา)
https://create.kahoot.it/share/fd6be258-174a-45db-a3a3-1afe6a60c231

4. เว็บไซต์พืชศึกษา google site
https://sites.google.com/view/jojo123/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=1

5.คลิปแนะนำ......ดอกบานไม่รู้โรย.......


 8) 8) 8)หัวข้อ: Re: ดอกบานไม่รู้โรย
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ ที่ 10 กรกฎาคม 2019, 09:21:43 am
 ??? ??? ???
เสียงสุรเชษฐ์ ยังกะคนเมา ฉากหลับประกอบก็ไม่มี
เกวลิน หากการบรรยาย ช้าลงนิดๆ จะ OK มาก
เว็บไซต์ ใช้ฟอนต์โตไป ไม่สวย ควรใช้ฟอนต์มาตรฐาน เนื้อหาน้อยไปนิด
หัวข้อ: Re: ดอกบานไม่รู้โรย
เริ่มหัวข้อโดย: เกวลิน รอดคำทุย ที่ 14 สิงหาคม 2019, 17:42:14 pm
แบบทดสอบเรื่องดอกบานไม่รู้โรย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNH8_RAdk8xwXWvNjbuy-fk4-hFnpvsBjYjHeGzyZ-_Mn12w/viewform?usp=sf_link
หัวข้อ: Re: ดอกบานไม่รู้โรย
เริ่มหัวข้อโดย: เกวลิน รอดคำทุย ที่ 26 กันยายน 2019, 13:18:17 pm
นางสาวเกวลิน รอดคำทุย เลขที่ 24 ม.5/3
(ส่งงานทีม)
งานทีมดอกกุหลาบ
หน้าที่: 1.มีส่วนร่วมในการบรรยายความรู้ในคลิปดอกกุหลาบ
2.ทำ google form แบบทดสอบเกี่ยวกับดอกกุหลาบและแบบสอบถามเกี่ยวกับดอกกุหลาบ
3.แนะนำรูปแแบบการส่งงาน ที่เป็นระเบียบ
4.ช่วยเพื่อนคิดคำถาม word,kahoot บางส่วน
5.หารูปดอกกุหลาบบางส่วนให้เพื่อน

สมาชิกในทีม
1.นายสุรเชษฐ์ จันทะไข่สร      เลขที่ 4
2.นางสาวสายธาร แก้วบัวขาว เลขที่ 21
3.นางสาวเกวลิน รอดคำทุย    เลขที่ 24
4.นางสาวสุทธินันท์ ไชยสา     เลขที่ 27
5.นางสาวสุธาสินีย์ ไพรกะเพศ เลขที่ 28
6.นางสาวศุภากร จังศิริมงคลชัย เลขที่ 35


งานที่ตนเองได้ทำ
google form
1.แบบทดสอบเกี่ยวกับดอกกุหลาบ
(นางสาวเกวลิน รอดคำทุย)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiY9buosVQL-x4GXP6P9I-AVRg3FnKWoxx1SZk3JHELO0Idg/viewform?usp=sf_link

2.แบบสอบถามเกี่ยวกับดอกกุหลาบ
(นางสาวเกวลิน รอดคำทุย)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVT7p0lQw9ZCzXht0bvkRSPwVI5jWtV56L0MSrZ8TACyiHSQ/viewform?usp=sf_link

3.google site ดอกกุหลาบ
 (นางสาวสุธาสินีย์ ไพรกะเพศ)
https://sites.google.com/s/1HWwKtGwPXYlRCdxhse1Ax0RXQmEPh0Ra/edit?userId=114106072195162369587

4.word 20 ข้อ แบบทดสอบดอกกุหลาบ
(นางสาวสุทธินันท์ ไชยสา)
https://1drv.ms/w/s!AmMvCpsgVA40giMypV3r4BBZtCY3

5.kahoot ดอกกุหลาบ
 (นายสุรเชษฐ์ จันทะไข่สร)
https://create.kahoot.it/share/b0d38c1f-15a1-4dcb-a28e-09a2252968f6?fbclid=IwAR2ZIyKCw6T8Jo9o7bYBGe5DtUWrtpq_CFw5vmfbkfbNOJ89oeaH9jx_gkA

6.คลิป ดอกกุหลาบ
 (นางสาวศุภากร จังศิริมงคลชัย)
https://youtu.be/mIgbsRtVOZA

7.QR Code
(นางสาวสายธาร แก้วบัวขาว)