กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ห้อง 502 / ปาล์มนํ้ามัน
« กระทู้ล่าสุด โดย saksit pratoom เมื่อ 11 ตุลาคม 2019, 12:31:00 pm »
(งานทีม)
จัดทำโดย
1. น.ส.มานิดา ชูกร เลขที่ 19
2. น.ส.สายไหม ชำนาญ เลขที่33
3.นายศักดิ์สิทธิ์  ประทุม  เลขที่6
4.นายศุภากร   ทองเหลือง เลขที่ 17


1. คิวอาร์โคต

2. แบบทดสอบ20ข้อ ดังไฟล์ที่แนบไว้

3. kahoot (ลิงก์ โชว์ ข้อสอบ โชว์คำตอบ แชร์ลิงก์มา)
https://create.kahoot.it/share/1438ddf6-0ad0-43b6-9818-58fcb2108d8f?fbclid=IwAR3Y_riMTAMsc_ahKIaxTQT7x55Hf42RBoG2wo0HgXNmfFGUKWUSRCZ0vtA

4. เว็บไซต์พืชศึกษา google site

https://sites.google.com/view/saimaichamnam/

5. คลิปพืชศึกษา
2
ห้อง 502 / ดอกลีลาวดี
« กระทู้ล่าสุด โดย Chutarat เมื่อ 11 ตุลาคม 2019, 11:46:50 am »
 นางสาว จุฑารัตน์ ชินโชติ เลขที่ 24 ห้อง ม.5/2

1. QR CODE ที่ชี้ลิงก์ไปยังพืชศึกษา (ดังไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้)


2. แบบทดสอบ 20 ข้อ ไฟล์ word  หรือ pdf ก็ได้ (ดังไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดดูได้)

3. kahoot (ลิงก์ โชว์ ข้อสอบ โชว์คำตอบ แชร์ลิงก์มา)
https://create.kahoot.it/

4. เว็บไซต์พืชศึกษา google site
https://sites.google.com/s/1xnNlPk3UfE8h2d--yhQ_lyDtkH4SRPd7/p/1BCSgacD2l0yk9PZbpoVzb-CYEWgI7RrF/edit

5.คลิปแนะนำดอกลีลาวดีเป็นคลิปเก่าขาดส่วนหัว
3
ห้อง 502 / Re: ปาล์มน้ำมัน
« กระทู้ล่าสุด โดย saimaichamnan เมื่อ 11 ตุลาคม 2019, 10:52:39 am »
 (งานทีม)
จัดทำโดย
1. น.ส.มานิดา ชูกร เลขที่ 19
2. น.ส.สายไหม ชำนาญ เลขที่33
3.นายศักดิ์สิทธิ์  ประทุม  เลขที่6
4.นายศุภากร   ทองเหลือง เลขที่ 17


1. คิวอาร์โคต

2. แบบทดสอบ20ข้อ ดังไฟล์ที่แนบไว้

3. kahoot (ลิงก์ โชว์ ข้อสอบ โชว์คำตอบ แชร์ลิงก์มา)
https://create.kahoot.it/share/1438ddf6-0ad0-43b6-9818-58fcb2108d8f?fbclid=IwAR3Y_riMTAMsc_ahKIaxTQT7x55Hf42RBoG2wo0HgXNmfFGUKWUSRCZ0vtA

4. เว็บไซต์พืชศึกษา google site

https://sites.google.com/view/saimaichamnam/

5. คลิปพืชศึกษา
4
ห้อง 502 / น้ำมันปาล์ม
« กระทู้ล่าสุด โดย Manidachukon เมื่อ 11 ตุลาคม 2019, 10:23:04 am »
 (งานทีม)
จัดทำโดย
1. น.ส.มานิดา ชูกร เลขที่ 19
2. น.ส.สายไหม ชำนาญ เลขที่33
3.นายศักดิ์สิทธิ์  ประทุม  เลขที่6
4.นายศุภากร   ทองเหลือง เลขที่ 17


1. คิวอาร์โคต

2. แบบทดสอบ20ข้อ ดังไฟล์ที่แนบไว้

3. kahoot (ลิงก์ โชว์ ข้อสอบ โชว์คำตอบ แชร์ลิงก์มา)
https://create.kahoot.it/share/1438ddf6-0ad0-43b6-9818-58fcb2108d8f?fbclid=IwAR3Y_riMTAMsc_ahKIaxTQT7x55Hf42RBoG2wo0HgXNmfFGUKWUSRCZ0vtA

4. เว็บไซต์พืชศึกษา google site

https://sites.google.com/view/saimaichamnam/

5. คลิปพืชศึกษา
5
ห้อง 501 / Re: ต้นหมากนวล
« กระทู้ล่าสุด โดย Sirinapha chaiyong เมื่อ 07 ตุลาคม 2019, 11:03:55 am »
งานทีม(พืชที่เลือกมะนาวแป้นพิจิตร)
1.นางสาวนิตยา ศรีสมบูรณ์ เลขที่ 13
2.นางสาวศิรินภา ชัยยอง เลขที่ 19
3.นางสาวสิราวรรณ อุทัยศรี เลขที่ 20
4.นางสาวนฤมล กองทูล  เลขที่ 30
5.นางสาวชนิสรา ท้าวจ่าคำ เลขที่ 40

งานที่1 พัฒนาGoogle sites

https://sites.google.com/view/chanisara-thaochakham/

งานที่2 แบบทดสอบGoogle forms
1.ลิ้งค์แบบทดสอบมะนาวแป้นพิจิตร
https://docs.google.com/forms/d/1py3ocOwz22vvfZIucLoNltbHP9VATTFTh68Ep3FC6tQ/viewform?chromeless=1&fbclid=IwAR37s-ajNzOy2qqO7zrZyOD6l4tyXZA4d95pNzRYGXmYv5MxkZT2MHO5pPk&edit_requested=true#responses
2.ลิ้งค์แบบทดสอบกุหลาบกระเป๋าเปิด
https://docs.google.com/forms/d/1MjTNNLG9slWLrmNHX4mA-iVCTbi0-VVH2kAIq0zaUEg/edit?edit_requested=true&fbclid=IwAR2_Z7OnVa-Ztqzxq7pmOuInCl6lNioyM8uTgiYZu_ZQHqEfmOXGJKwOBKU
3.ลิ้งค์แบบทดสอบต้นหมากนวล
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ovBsmJjzBag7Hyt0wRYuIFQXgLPEPz-VB9gKwAuF0_y4Qw/viewform


แบบตอบกลับ

1.ลิ้งค์แบบตอบกลับมะนาวแป้นพิจิตร
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hI0apm7W3Q-Z7mvm56WLrQkfnWFb5rJ2AXefvSWUVug/htmlview?fbclid=IwAR0BoT6X701pAy5X6UU3-cjrYqCZSZDf5aF9eDZSFh5OnFW3w9UczGJJpqA
2.ลิ้งค์แบบตอบกลับกุหลาบกระเป๋าเปิด
https://docs.google.com/forms/d/1MjTNNLG9slWLrmNHX4mA-iVCTbi0-VVH2kAIq0zaUEg/edit?edit_requested=true&fbclid=IwAR2_Z7OnVa-Ztqzxq7pmOuInCl6lNioyM8uTgiYZu_ZQHqEfmOXGJKwOBKU
3.ลิ้งค์แบบตอบกลับต้นหมากนวล
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ho18CZE5srtXj0WoH0CiJhPPYGqTPPLn1zrzIjsF50s/edit#gid=2080360465

งานที่3 คลิปมะนาวแป้นพิจิตร

https://youtu.be/xTHMGC4nQmc
บทบาทหน้าที่ในงานทีม
พูดรายงานเรื่องพืชศึกษามะนาวแป้นพิจิตร
-มีเสียงในคลิปวินาทีที่ 1.30-2.10 สรรพคุณทางยาเเละประโยชน์ของมะนาว
-หาข้อมูลที่เกียวกับสรระคุณของมะนาวเเละประโยชน์ของมะนาว
6
ห้อง 501 / ต้นหมากนวล
« กระทู้ล่าสุด โดย Sirinapha chaiyong เมื่อ 07 ตุลาคม 2019, 10:34:57 am »
ส่งงาน 07/10/62
ชื่อ นางสาว ศิรินภา ชัยยอง
 เลขที่19 ชั้น5/1

1.รูปภาพ QR
2.เเบบทดสอบ:https://m.facebook.com/download/1077894055668227/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5.pdf?av=100023483346327&eav=AfZliMjlnl1ZFq2t67NNXpU1YSyFsr5aSLz61_Frw1ConV8VbiXCrXZzKvXVEBYenRw&hash=AcrnJlw_Rx9rTJSL&refid=18&_ft_=top_level_post_id.385351212071354%3Acontent_owner_id_new.100023483346327%3Astory_location.6%3Astory_attachment_style.file_upload&__tn__=HH-R
3. kahoot:https://create.kahoot.it/share/9e5412d5-2f1f-4360-9db6-f4264b66b2cc?fbclid=IwAR30DGGk4YzDYUkeQ1CAGNGBD5wy7LJlTj9yHwMTNDmUMndGCrB_YFUq13M
4.เว็บไซร์:
https://sites.google.com/view/sirinha61/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%95
5. คริปวีดิโอเเนะนำต้นหมากนวลเพื่อตการศึกษา:
https://youtu.be/q8o-A8pG2tA
7
ห้อง 503 / ดอกจำปา
« กระทู้ล่าสุด โดย ธิดารัตน์ เมื่อ 05 ตุลาคม 2019, 14:59:24 pm »
นางสาว ธิดารัตน์ วีระพันธ์ เลขที่18 ม5/3

1. QR CODE ที่ชี้ลิงก์ไปยังพืชศึกษา (ดังไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้)


2. แบบทดสอบ 20 ข้อ ไฟล์ word  หรือ pdf ก็ได้ (ดังไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดดูได้)


3. kahoot (ลิงก์ โชว์ ข้อสอบ โชว์คำตอบ แชร์ลิงก์มา)
    https://create.kahoot.it/details/enter-kahoot-title/417a71be-7798-4d04-b723-d212396cab6c

4. เว็บไซต์พืชศึกษา google site
    https://sites.google.com/view/thidarat3816/


8
ห้อง 502 / หญ้าคา
« กระทู้ล่าสุด โดย เยาวาลักษณ์ เมื่อ 04 ตุลาคม 2019, 22:25:26 pm »
นางสาว เยาวลักษณ์ เขียวอ่อน เลขที่36 ม.5/2
1.QR CODE

2. แบบทดสอบ 20 ข้อ ไฟล์ word  หรือ pdf ก็ได้ (ดังไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดดูได้)

3. kahoot
https://create.kahoot.it/share/828d705c-c5fc-4304-a6b4-d3be05bafc4e?fbclid=IwAR0PDujp9reoda0IxcFi01a7SvPd_6HLnJQgMKKrlbxrQLMP_2GfqW4WtsI
4. เว็บไซต์พืชศึกษา google site
https://sites.google.com/view/yaowalak-wanwisa
5.วิดีโอแนะนำ
9
ห้อง 503 / Re: มะขาม
« กระทู้ล่าสุด โดย วิภาวี พุทธเคน เมื่อ 04 ตุลาคม 2019, 18:34:22 pm »
10
ห้อง 503 / มะขาม
« กระทู้ล่าสุด โดย วิภาวี พุทธเคน เมื่อ 04 ตุลาคม 2019, 18:30:54 pm »
นางสาววิภาวี พุทธเคน เลขที่35
 
1. QR CODE ที่ชี้ลิงก์ไปยังพืชศึกษา (ดังไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้)

2. แบบทดสอบ 20 ข้อ ไฟล์ word  หรือ pdf ก็ได้ (ดังไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดดูได้)

3. kahoot (ลิงก์ โชว์ ข้อสอบ โชว์คำตอบ แชร์ลิงก์มา)
https://create.kahoot.it/details/f1237619-7d5d-4911-bfb0-71fd3a94c411
4. เว็บไซต์พืชศึกษา google site
https://sites.google.com/view/tamarind1
5.คลิปแนะนำ......มะขาม....... เป็นคลิปเก่าขาดส่วนหัว ส่วนไตเติล
หน้า: [1] 2 3 ... 10