สถิติทั่วไป - ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
20 ชั่วโมงและ 53 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
31 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
29 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 1 posts (3%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 1 posts (3%)
  11 am
 • 3 posts (10%)
  12 pm
 • 8 posts (26%)
  1 pm
 • 4 posts (13%)
  2 pm
 • 1 posts (3%)
  3 pm
 • 8 posts (26%)
  4 pm
 • 1 posts (3%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 4 posts (13%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

เพลงสวนพฤกษศาสตร์
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
พืชศึกษา(กล้วยน้ำว้า)
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
กิจกรรมทั้ง 8 ของโครงการฯ
8 posts of the board's 8 posts (100.00%)
100.00%
พืชศึกษา(กล้วยน้ำว้า)
2 posts of the board's 2 posts (100.00%)
100.00%
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1 posts of the board's 2 posts (50.00%)
50.00%
คอมพิวเตอร์กราฟิกพรรณไม้
9 posts of the board's 23 posts (39.13%)
39.13%
พืชศึกษา(กล้วยน้ำว้า)
2 posts of the board's 7 posts (28.57%)
28.57%
ศิลปพรรณไม้ ลายดินสอ ปากกา สี สีน้ำ สีน้ำมัน ฯ
1 posts of the board's 7 posts (14.29%)
14.29%
รายการเสียงตามสาย
2 posts of the board's 16 posts (12.50%)
12.50%
แวะพัก ทักทาย สอบถาม แนะนำ
2 posts of the board's 29 posts (6.90%)
6.90%