กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ห้อง 504 / มะม่วง
« กระทู้ล่าสุด โดย ภัคจิรา ชาชุมพร เมื่อ 17 สิงหาคม 2019, 14:22:16 pm »
นางสาว ภัคจิรา ชาชุมพร เลขที่18

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

1. QR CODE ที่ชี้ลิงก์ไปยังพืชศึกษา (ดังไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้)

2. แบบทดสอบ 10 ข้อ ไฟล์ word  หรือ pdf ก็ได้ (ดังไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดดูได้)

3. kahoot (ลิงก์ โชว์ ข้อสอบ โชว์คำตอบ แชร์ลิงก์มา)
https://play.kahoot.it/#/?quizId=9c776e47-30aa-4774-a240-c3fd82bae6eb

4. เว็บไซต์พืชศึกษา google site
https://sites.google.com/view/rattanaphon-phakjira

5.คลิปแนะนำ......มะม่วง.......

2
ห้อง 504 / Re: ตะไคร้หอม
« กระทู้ล่าสุด โดย ชานนท์ ดวงพวง เมื่อ 15 สิงหาคม 2019, 10:10:02 am »
แบบทดสอบเรื่องตะไคร้หอม
นายชานนท์ ดวงพวง ม.5/4 เลขที่6
https://docs.google.com/forms/d/1QgGAbhewNc_5gEBgaQKW3vGmuNNH7eFrjt_mESfwG2E/edit
3
ห้อง 503 / Re: ดอกบานไม่รู้โรย
« กระทู้ล่าสุด โดย เกวลิน รอดคำทุย เมื่อ 14 สิงหาคม 2019, 17:42:14 pm »
แบบทดสอบเรื่องดอกบานไม่รู้โรย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNH8_RAdk8xwXWvNjbuy-fk4-hFnpvsBjYjHeGzyZ-_Mn12w/viewform?usp=sf_link
4
ห้อง 503 / Re: ดอกชบา
« กระทู้ล่าสุด โดย ศุภากร จังศิริมงคลชัย เมื่อ 14 สิงหาคม 2019, 15:01:41 pm »
5
ห้อง 503 / Re: กล้วยไม้แวนด้า
« กระทู้ล่าสุด โดย พัชริดา ทำทอง เมื่อ 14 สิงหาคม 2019, 14:56:30 pm »
6
ห้อง 503 / ดอกแก้ว
« กระทู้ล่าสุด โดย วันเพ็ญ นามยุดา เมื่อ 14 สิงหาคม 2019, 14:44:50 pm »
1.QR Code

2. แบบทดสอบ 20 ข้อ

3. kahoot
https://create.kahoot.it/details/f3fd3032-b56e-496a-8bb0-40dc11b07180
4. เว็บไซต์พืชศึกษา google site

5.คลิปวิดีโอ

แบบสอบถามดอกแก้ว
https://docs.google.com/forms/d/1VxVfeARmd1KQgOa8U-MBgxMFyZxKt45paYUJ6tdrETA/edit
7
ห้อง 503 / ดอกพะยอม
« กระทู้ล่าสุด โดย ศิริวิมล ประกายแก้ว เมื่อ 14 สิงหาคม 2019, 14:44:47 pm »
นางสาว ศิริวิมล ประกายแก้ว เลขที่ 25
นางสาว พิมมณี พิมแพงรัก เลขที่ 30
1.QR CODE

2.แบบทดสอบ 20 ข้อ

3.Kahoot
https://create.kahoot.it/details/ae14567b-c643-4f89-8a3d-4e354342c927

4.เว็บไซต์พืชศึกษา google site

5.คลิปแนะนำดอกกล้วยไม้หวาย

แบบสอบถามต้นพะยอม
 https://docs.google.com/forms/d/1mlLlxv9lhG7pnO3bZX0zVpnnvP79engdKYl3PWFmm3Q/edit
8
ห้อง 503 / Re: ดอกกล้วยไม้หวาย
« กระทู้ล่าสุด โดย พิมมณี พิมแพงรัก เมื่อ 14 สิงหาคม 2019, 14:40:31 pm »
แบบสอบถามดอกกล้วยไม้หวาย  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRByJeMs9MoE3tvtBZTm-sGDuwknRTLwIvznISQR48rWQBWw/viewform?usp=sf_link
9
ห้อง 503 / Re: ดอกกล้วยไม้เอื้องผึ้ง
« กระทู้ล่าสุด โดย ชญานุช ศรีคำ เมื่อ 14 สิงหาคม 2019, 14:35:55 pm »
แบบสอบถามเรื่องกล้วยไม้เอื้องผึ้ง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYegxKtLNiHJnRWZyZ1XtgSkeK6pnoFSrnEzhnsFaNm0099A/viewform?usp=sf_link
10
ห้อง 503 / Re: ดอกกุหลาบ2
« กระทู้ล่าสุด โดย สุธาสินีย์ ไพรกะเพศ เมื่อ 14 สิงหาคม 2019, 14:32:33 pm »
แบบสอบถามเรื่องดอกกุหลาบhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhjvUQMqRHRq4MxoIhociTTdOThBEsuCVmxy0eJeUz8_Ymbw/viewform?usp=sf_link
หน้า: [1] 2 3 ... 10