งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29

แวะพัก ทักทาย

[1] แวะพัก ทักทาย สอบถาม แนะนำ

ภาพข่าวกิจกรรม

[2] ภาพข่าวกิจกรรม

[3] รายการเสียงตามสาย

[4] เพลงสวนพฤกษศาสตร์

ความเป็นมา

[5] ความเป็นมาของโครงการ

[6] กิจกรรมทั้ง 8 ของโครงการฯ

สาระการเรียนรู้

[7] ธรรมชาติแห่งชีวิต

[8] สรรพสิ่งล้วนเกี่ยวพัน

[9] ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

[-] ดาวน์โหลดทะเบียนพรรณไม้

[-] กล้วยไม้

[-] ไม้ต้น

[-] ไม้ล้มลุก

[-] ไม้พุ่ม

[-] ไม้เลื้อย

[-] ไม้รอเลื้อย

[-] ไผ่

[-] เฟิน

[-] ปาล์ม

[-] ปรง

[-] หญ้า

ตัวอย่างพรรณไม้และการศึกษาพรรณไม้

[-] พรรณไม้แห้ง

[-] พรรณไม้ดอง

[-] พรรณไม้เฉพาะส่วน

[-] พรรณไม้บูรณาการงานศิลป์

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version