ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในฝัน

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] แบบลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการSMSS

[2] แบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ (SMSS)

[3] ตรวจสอบและดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม(รอบตัวแทนสหวิทยาเขต ๕)

[4] การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้

[5] ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

[6] องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

[7] ชนิดของคอมพิวเตอร์

[8] องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

[9] ระบบคอมพิวเตอร์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version