ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน > ศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สพม. 29

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Flip Album Pro

(1/1)

ครูโอ๊ต:
ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Flip Album Pro

ศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Flip Album Pro ขึ้นในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2554
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพตัวอย่าง

ชมภาพทั้งหมด ที่นี่ครับ ....Click....

หากต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับ กรุณาโพสต์แจ้งไว้ที่นี่นะครับ หรืออีเมล์ไปที่ kruoat@hotmail.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version