กระดานข่าว...โรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ => คณิตศาสตร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูประดุจเพชร ที่ วันที่ 16 มิถุนายน 2013, เวลา 12:09:51 pm

หัวข้อ: โปรแกรมช่วยครูทำปพ5แบบตัดเกรดได้ (ครบทุกด้านที่ต้องทำ)
เริ่มหัวข้อโดย: ครูประดุจเพชร ที่ วันที่ 16 มิถุนายน 2013, เวลา 12:09:51 pm
โปรแกรมช่วยครูทำปพ5แบบตัดเกรดได้ (ครบทุกด้านที่ต้องทำ)ประกอบด้วน 1. ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 2. คุณลักษณะ 3.สมรรถนะ และ4.คะแนนรายจุดประสงค์ ตัดเกรดตามเกณฑ์การประเมินผลวารินชำราบ พร้อมสรุปจำนวนนักเรียนที่ได้แต่ละเกรดด้วย