กระดานข่าว...โรงเรียนวารินชำราบ

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน => ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในฝัน => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูโอ๊ต ที่ วันที่ 29 เมษายน 2011, เวลา 09:53:03 am

หัวข้อ: ประชุมสัมมนาพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนผู้นำ 46 ICT - เชียงราย
เริ่มหัวข้อโดย: ครูโอ๊ต ที่ วันที่ 29 เมษายน 2011, เวลา 09:53:03 am
ประชุมสัมมนาพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนผู้นำ 46 ICT

เชิญประชุมสัมมนาพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนผู้นำ 46 ICT และโรงเรียนเครือข่าย
ดูรายชื่อโรงเรียนที่เข้าประชุมและรายละเอียด ใน หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๓๙๐ (http://www.labschools.net/schools/390.pdf)
ดูรายชื่อคณะทำงาน ใน หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๓๙๑ (http://www.labschools.net/schools/391.pdf)