กระดานข่าว...โรงเรียนวารินชำราบ

ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ => ประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: kruchay ที่ วันที่ 08 สิงหาคม 2014, เวลา 11:53:06 am

หัวข้อ: ผู้ตรวจราชการ ศธ.ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: kruchay ที่ วันที่ 08 สิงหาคม 2014, เวลา 11:53:06 am
               นายประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.๒๙ พร้อมบุคลากร/ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทั้ง ๘๑ โรงเรียน ร่วมกับภาคส่วนราชการอื่น ในจังหวัดอุบลราชธานี รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ความก้าวหน้าในการดำเนินงานทั้ง ๖ โครงการซึ่งเป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ Road Map แนวทางการปฎิรูปการศึกษา จากผู้ตรวจราชการฯ (ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม) กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพันธ์ ติสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้ตรวจราชการฯ/คณะ และได้รับความอนุเคราะห์ จากนายสุวิน ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบพร้อมบุคลากรทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดียิ่งและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และ โรงเรียนวารินชำราบ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++) และ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) ในงานนี้ด้วย


.....ชมภาพทั้งหมด..... (http://www.warin.ac.th/~krucom/warin10_57/)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/warin10_57/slides/Warin00005.jpg)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/warin10_57/slides/Warin00021.jpg)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/warin10_57/slides/Warin00044.jpg)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/warin10_57/slides/Warin00049.jpg)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/warin10_57/slides/Warin00050.jpg)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/warin10_57/slides/Warin00067.jpg)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/warin10_57/slides/Warin00075.jpg)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/warin10_57/slides/Warin00080.jpg)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/warin10_57/slides/Warin00082.jpg)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/warin10_57/slides/Warin00094.jpg)