กระดานข่าว...โรงเรียนวารินชำราบ

ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ => ประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูโอ๊ต ที่ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2016, เวลา 23:38:24 pm

หัวข้อ: การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 2/2559
เริ่มหัวข้อโดย: ครูโอ๊ต ที่ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2016, เวลา 23:38:24 pm
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 2/2559
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงเรียนวารินชำราบ อุบลราชธานี

ภาพตัวอย่างกิจกรรม

(http://www.warin.ac.th/2559/bio2_59/slides/AV-0004.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2559/bio2_59/slides/AV-0016.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2559/bio2_59/slides/AV-0030.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2559/bio2_59/slides/AV-0006.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2559/bio2_59/slides/AV-0007.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2559/bio2_59/slides/AV-0100.jpg)

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...คลิ๊กที่นี่.....  (http://www.warin.ac.th/2559/bio2_59/)