กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
22
แผนการจัดการเรียนรู้ / Re: ยุพิน คำบุญมา - คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูยุพิน คำบุญมา เมื่อ วันที่ 04 สิงหาคม 2016, เวลา 14:23:18 pm »


ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ช่วงและการแก้อสมการ 
ชุดที่ 1 สมบัติของการไม่เท่ากัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบจำนวนจริง
รายวิชา ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม


...ดาวน์โหลดเอกสาร...
23
ประชาสัมพันธ์ / วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558(2)
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูโอ๊ต เมื่อ วันที่ 01 มีนาคม 2016, เวลา 02:47:15 am »
วันเกียรติยศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘(๒)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "วันเกียรติยศ" ม.๓ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ


ภาพตัวอย่างกิจกรรม
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด .....คลิ๊กที่นี่.....
24
ประชาสัมพันธ์ / วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558(1)
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูโอ๊ต เมื่อ วันที่ 01 มีนาคม 2016, เวลา 02:37:44 am »
วันเกียรติยศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘(๑)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "วันเกียรติยศ" ม.๓ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ


ภาพตัวอย่างกิจกรรม
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด .....คลิ๊กที่นี่.....
25
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมรักนวลสงวนตัว ปีการศึกษา 2558
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูโอ๊ต เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2016, เวลา 00:09:11 am »
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมรักนวลสงวนตัว
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๙ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ


ภาพตัวอย่างกิจกรรม
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด .....คลิ๊กที่นี่.....
26
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ม.5 ประจำปีการศึกษา 2558
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูโอ๊ต เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016, เวลา 12:03:44 pm »
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ม.5 ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมพี่เล่านิทานให้น้องฟัง แจกขนม บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดสถานที่ ทำกับข้าวให้น้องกิน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมทอง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559


ภาพตัวอย่างกิจกรรม
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด .....คลิ๊กที่นี่.....
27
กลุ่มบริหารวิชาการ / ถ่ายทอดสด เรื่อง "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูโอ๊ต เมื่อ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2016, เวลา 19:58:00 pm »
ถ่ายทอดสด เรื่อง "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับการทดสอบ O-Net
ในวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น.
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3


ตอนที่ 4


ตอนที่ 5
28
ประชาสัมพันธ์ / Test Youtube
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูโอ๊ต เมื่อ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2016, เวลา 19:04:19 pm »
29
ประชาสัมพันธ์ / ตารางสอบ O-NET
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูโอ๊ต เมื่อ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2016, เวลา 23:47:45 pm »
ตารางสอบ O-NET
30
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ประจำปีการศึกษา 2558
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูโอ๊ต เมื่อ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2016, เวลา 23:36:04 pm »
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เดินทางไกลและอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวารินชำราบ  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพตัวอย่างกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด .....คลิ๊กที่นี่.....
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10