กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10
81
ประชาสัมพันธ์ / Re: กลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
« กระทู้ล่าสุด โดย plaza เมื่อ วันที่ 01 กันยายน 2014, เวลา 19:50:21 pm »
 :D :D :D

ขนาดของภาพมันใหญ่มากครับ

4000x3000

เลยใหญ่ล้นขอบครับ

 :) :)
82
ประชาสัมพันธ์ / Re: โครงการปลูกพรรณไม้สีม่วง
« กระทู้ล่าสุด โดย plaza เมื่อ วันที่ 01 กันยายน 2014, เวลา 19:48:59 pm »
ภาพสวยมากครับ  ;D ;D ;D
83
ประชาสัมพันธ์ / Re: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
« กระทู้ล่าสุด โดย plaza เมื่อ วันที่ 01 กันยายน 2014, เวลา 19:47:55 pm »
เยี่ยมมากพี่.. :D :D
ติดที่รูปเล็กไป กรณี นำไปออกแบบเพื่อโชว์หน้าเว็บ มันจะแตก
ต้องเป็นภาพใหญ่หน่อย ขนาด 800*600 ขึ้นไป หรือ จะให้ดี 1024*768 ครับ

 ;D ;D
84
ประชาสัมพันธ์ / การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
« กระทู้ล่าสุด โดย wallapa เมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2014, เวลา 21:36:08 pm »
         การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาสุขศึกษาพื้นฐาน   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ใช้โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และโครงงานเป็นฐาน  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า พัฒนาความรู้  ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ มาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน  และสิ่งสำคัญคือได้นักเรียนได้ลงสู่การปฏิบัติจริง   มีขั้นตอนในการทำงาน   และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการคิดขั้นสูง   ตัดสินใจ  แก้ปัญหา และสิ่งสำคัญช่วยดึงความสามารถนักเรียนออกมาในกิจกรรม
85
ศิลป / เซิ้งกะลา
« กระทู้ล่าสุด โดย tiwagonsound เมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2014, เวลา 12:18:29 pm »
งานวันแม่แห่งชาติ
86
ประชาสัมพันธ์ / โครงการปลูกพรรณไม้สีม่วง
« กระทู้ล่าสุด โดย Kanchaporn เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, เวลา 14:27:16 pm »
โครงการปลูกพรรณไม้สีม่วง สีประจำวันประสูตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในระโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘  โดย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มการงานอาชีพ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑และ ม.๖/๔ 
87
ประชาสัมพันธ์ / กลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
« กระทู้ล่าสุด โดย wallapa เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, เวลา 13:41:24 pm »
      กลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในรายวิชาสุขศึกษาพื้นฐาน  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนอง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้  มีความสามารถศักยภาพด้านการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ  มีศักยภาพ  และมีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัย   โดยเน้นในการตั้งประเด็นปัญหา  การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล  และการนำเสนอผลงานผ่านผ่านสื่อICT อย่างหลากหลาย
88
ประชาสัมพันธ์ / อบอบ
« กระทู้ล่าสุด โดย yupawadee เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, เวลา 13:39:45 pm »
ทดสอบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
89
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / 3 ปีที่แล้ว Asean Day
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุพิศ เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, เวลา 13:38:04 pm »
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.330350547054915.76664.100002399180525&type=3 ปีที่แล้ว งาน อาเซียนday
90
ประชาสัมพันธ์ / การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซด์
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchay เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, เวลา 13:37:05 pm »
              กลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนวารินชำราบได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซด์กลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

.....ชมภาพทั้งหมด.....

หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10