กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
ประชาสัมพันธ์ / อบรมโปรแกรมระบบ smss
« กระทู้ล่าสุด โดย siripatcha klinhom เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, เวลา 13:33:01 pm »
โดยตัวแทนแต่ละกลุ่มและแต่ฝ่าย
92
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / อบรม smss 29 สค.2557 ห้องโสตทัศนศึกษา
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุพิศ เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, เวลา 13:23:28 pm »
29  สค.2557 ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 13.00 - 16.30 น.
93
               ด้วยเทศบาลตำบลคำน้ำแซบได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน และบวชป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ วัดป่าเรไรยกาวาส ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการ ประชาชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

.....ชมภาพทั้งหมด.....

94
ประชาสัมพันธ์ / สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchay เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2014, เวลา 09:39:45 am »
               ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวารินชำราบ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ขึ้น ภายใต้หัวเรื่อง "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดฺจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 10.10 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

.....ชมภาพทั้งหมด.....

95
ประชาสัมพันธ์ / โครงการกีฬาฟุตบอลเพื่อความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchay เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2014, เวลา 09:25:55 am »
               ด้วยสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบได้จัดโครงการกีฬาฟุตบอล เพื่อความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ระหว่างวันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองวารินชำราบ (ทุ่งคำน้ำแซบ) โดยโรงเรียนวารินชำราบได้เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการกีฬาฟุตบอล เพื่อความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์

.....ชมภาพทั้งหมด.....

96
               ด้วยปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีครบรอบ ๘๒ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นศุภมงคลอันดียิ่ง โรงเรียนวารินชำราบจึงได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

.....ชมภาพทั้งหมด.....97
               เนื่องในวโรกาส วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน
               ทั้งนี้โรงเรียนวารินชำราบได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดตามโครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12 .00 น.


.....ชมภาพทั้งหมด.....

98
               นายประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.๒๙ พร้อมบุคลากร/ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทั้ง ๘๑ โรงเรียน ร่วมกับภาคส่วนราชการอื่น ในจังหวัดอุบลราชธานี รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ความก้าวหน้าในการดำเนินงานทั้ง ๖ โครงการซึ่งเป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ Road Map แนวทางการปฎิรูปการศึกษา จากผู้ตรวจราชการฯ (ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม) กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพันธ์ ติสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้ตรวจราชการฯ/คณะ และได้รับความอนุเคราะห์ จากนายสุวิน ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบพร้อมบุคลากรทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดียิ่งและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และ โรงเรียนวารินชำราบ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++) และ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) ในงานนี้ด้วย


.....ชมภาพทั้งหมด.....99
ประชาสัมพันธ์ / คณะครู นักเรียนโรงเรียนวารินชำราบเยี่ยมชม บ้านคำปุน
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchay เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2014, เวลา 13:18:54 pm »
               คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวารินชำราบ ได้เข้าเยี่ยมชม บ้านคำปุน  เป็นแหล่งผลิตงานหัตถศิลป์ผ้าทอมือ และแหล่งอนุรักษ์ศิลปะพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะกึ่งพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง บ้านคำปุนได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557

.....ชมภาพทั้งหมด.....100
ประชาสัมพันธ์ / ร่วมการแสดง แสง เสียง การแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchay เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2014, เวลา 09:43:35 am »
               ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ๒๒๒ ปี อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนวารินชำราบได้รับมอบหมายให้จัดขบวนแห่ร่วมแสดง แสง เสียงแห่เทียนภาคกลางคืน ในวันที่ ๑๑ และ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมสนับสนุนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

.....ชมภาพทั้งหมด.....

หน้า: 1 ... 8 9 [10]