กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
ประชาสัมพันธ์ / อบรมโปรแกรมระบบบริหารจัดการ SMSS
« กระทู้ล่าสุด โดย surachai เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, เวลา 13:36:02 pm »
อบรม SMSS
92
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2557
« กระทู้ล่าสุด โดย rossukon เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, เวลา 13:34:37 pm »
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปี 2557  ระหว่างวันที่ 18 - 22  สิงหาคม 2557  ณ  หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
93
ประชาสัมพันธ์ / ทดสอบ...ส่งข่าว
« กระทู้ล่าสุด โดย plaza เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, เวลา 13:33:52 pm »
ทดสอบ...ส่งข่าวทดสอบ...ส่งข่าวทดสอบ...ส่งข่าวทดสอบ...ส่งข่าวทดสอบ...ส่งข่าวทดสอบ...ส่งข่าวทดสอบ...ส่งข่าวทดสอบ...ส่งข่าวทดสอบ...ส่งข่าวทดสอบ...ส่งข่าวทดสอบ...ส่งข่าวทดสอบ...ส่งข่าวทดสอบ...ส่งข่าวทดสอบ...ส่งข่าว
94
ประชาสัมพันธ์ / โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
« กระทู้ล่าสุด โดย Thawatchai เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, เวลา 13:33:13 pm »
สำนักงานลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้หมอบหมายให้ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักเรียนนักศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรม นสต. ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.อุบลราชธานีเพื่อให้นักเรียนผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานอาสาสมัครส่งเสริมความประพฤตินักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
95
ประชาสัมพันธ์ / อบรมโปรแกรมระบบ smss
« กระทู้ล่าสุด โดย siripatcha klinhom เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, เวลา 13:33:01 pm »
โดยตัวแทนแต่ละกลุ่มและแต่ฝ่าย
96
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / อบรม smss 29 สค.2557 ห้องโสตทัศนศึกษา
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุพิศ เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, เวลา 13:23:28 pm »
29  สค.2557 ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 13.00 - 16.30 น.
97
               ด้วยเทศบาลตำบลคำน้ำแซบได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน และบวชป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ วัดป่าเรไรยกาวาส ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการ ประชาชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

.....ชมภาพทั้งหมด.....

98
ประชาสัมพันธ์ / สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchay เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2014, เวลา 09:39:45 am »
               ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวารินชำราบ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ขึ้น ภายใต้หัวเรื่อง "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดฺจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 10.10 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

.....ชมภาพทั้งหมด.....

99
ประชาสัมพันธ์ / โครงการกีฬาฟุตบอลเพื่อความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchay เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2014, เวลา 09:25:55 am »
               ด้วยสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบได้จัดโครงการกีฬาฟุตบอล เพื่อความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ระหว่างวันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองวารินชำราบ (ทุ่งคำน้ำแซบ) โดยโรงเรียนวารินชำราบได้เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการกีฬาฟุตบอล เพื่อความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์

.....ชมภาพทั้งหมด.....

100
               ด้วยปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีครบรอบ ๘๒ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นศุภมงคลอันดียิ่ง โรงเรียนวารินชำราบจึงได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

.....ชมภาพทั้งหมด.....หน้า: 1 ... 8 9 [10]