กระดานข่าว...โรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ => ภาษาไทย => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูโอ๊ต ที่ วันที่ 20 ธันวาคม 2012, เวลา 21:36:06 pm

หัวข้อ: การแข่งขันแต่งร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ระดับ ม. ๑ - ๓
เริ่มหัวข้อโดย: ครูโอ๊ต ที่ วันที่ 20 ธันวาคม 2012, เวลา 21:36:06 pm
    โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายการ การแข่งขันแต่งร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ระดับ ม. ๑ - ๓  ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้ระดับเหรียญทอง (อันดับ ๔)

ตัวแทนเข้าแข่งขัน
เด็กหญิงชลิตา  โพธิจร ม. ๒/๑  , เด็กหญิงวิภาพร  บรรทร  ม. ๒/๑

ครูผู้ฝึกสอน
นางสาววรนุช  ประเสริฐ , นางเสาวคนธ์  มุสะกะ


(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_01.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_02.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_03.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_04.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_05.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_06.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_07.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_08.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_09.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_10.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_11.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_12.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_13.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_14.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_15.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_16.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_17.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_18.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_19.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_20.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_21.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_22.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_23.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_24.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_25.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_26.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_27.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_28.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_29.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_30.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_31.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_32.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_33.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_34.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_35.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/thai62/thai_esarn62_36.JPG)