กระดานข่าว...โรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ => ภาษาไทย => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูโอ๊ต ที่ วันที่ 19 มีนาคม 2014, เวลา 02:36:23 am

หัวข้อ: ความภาคภูมิใจระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เริ่มหัวข้อโดย: ครูโอ๊ต ที่ วันที่ 19 มีนาคม 2014, เวลา 02:36:23 am
ความภาคภูมิใจระดับชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
“สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม”

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai01.jpg)

เด็กหญิงชลิตา  โพธิจร  เด็กหญิงวิภาพร  บรรทร
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  การแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑  ระดับ ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖


(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai02.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai03.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai04.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai05.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai06.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai07.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai08.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai09.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai10.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai11.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai12.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai13.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai14.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai15.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai16.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai17.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai18.jpg)

(http://www.warin.ac.th/2557/thai/thai19.jpg)