กลุ่มสาระการเรียนรู้ > ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ปี 2554 (Speech Content 2011)

(1/1)

ครูโอ๊ต:
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ปี 2554 (Speech Content 2011)

     การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ปี 2554 (Speech Content 2011) รอบคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต 5  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ  โดยมี โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิจิตราพิทยา โรงเรียนลือคำหาญวาริชำราบ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ และโรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมการแข่งขันหากต้องการต้นฉบับภาพถ่ายกรุณาติดต่อที่ kruoat#hotmail.com นะครับ (เครื่องหมาย # แทนด้วย @ นะครับ)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version