กลุ่มสาระการเรียนรู้ > ศิลป

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ โรงเรียนบ้านท่าข่องเหล็ก

(1/1)

ทิวากร ธรรมมา:
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ โรงเรียนบ้านท่าข่องเหล็ก โดยวงโปงลาง ฮักอีสานเถาะ โรงเรียนวารินชำราบ
ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงโดย อาจารย์พัชรี อุตมะวงศ์วรรณ อาจารย์ทิวากร ธรรมมา

ทิวากร ธรรมมา:
งานกีฬาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวารินชำราบ ควบคุมและฝึกซ้อมโดย อาจารย์ทิวากร ธรรมมา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version