กลุ่มสาระการเรียนรู้ > ศิลป

งานถนนเด็กเดิน และให้ความสุขแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์อพยบผู้ประสบอุทกภัย

(1/1)

ทิวากร ธรรมมา:
งานถนนเด็กเดิน และให้ความสุขแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์อพยบผู้ประสบอุทกภัยบ้านทัพไทย วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย อ.พัชรี อุตมะวงศ์วรรณ  อ.ทิวากร ธรรมมา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version